Fem ud af seks mål i Beskæftigelsesplan 2016 blev opfyldt, og resultaterne har været bedre, end man turde håbe på, fortæller formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Anne Jeremiassen (LA). Arkivfoto
Fem ud af seks mål i Beskæftigelsesplan 2016 blev opfyldt, og resultaterne har været bedre, end man turde håbe på, fortæller formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Anne Jeremiassen (LA). Arkivfoto
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Formand: Jobindsatsen er gået over forventning

Med opfyldelsen af de fleste målsætninger i kommunens beskæftigelsesplan kom flere borgere i arbejde end forventet. Ejerskab over egen jobsituation og virksomhedskonsulenter er nogle af årsagerne, vurderer formand for beskæftigelses- og integrationsudvalg

Ved fem af de seks mål i Beskæftigelsesplan 2016 kan der sættes flueben. Det viser forvaltningens afsluttende status, som man forelagde politikerne på det seneste beskæftigelses- og integrationsudvalgsmøde.

Opfyldelsen af målene betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune har fået færre unge på offentlig forsørgelse, færre unge ledige akademikere, færre på offentlig forsørgelse i mere end et år, fald i langtidsledigheden og flere i virksomhedsrettet aktivering.

Giv borgeren ejerskab

Man nåede dog ikke sin målsætning om andelen af sygedagpengeforløb i mere end 26 uger.

Formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Anne Jeremiassen (LA), fortæller, at resultaterne er bedre, end hun havde håbet på.

Hun fortæller, hvorfor det er gået, som det er gået:

”Vi har været meget fokuserede på job hele vejen rundt. Det er både forudsætningen i forhold til flygtninge, integrationen og andre borgere. Vi arbejder meget med at give borgeren ejerskab. For det er dit liv og dit job, og ser så vi på, hvordan vi kan gøre det sammen. Det virker altså rigtig godt,” siger hun.

Én af de tiltag, som har vist sig at have stor effekt, er investering i virksomhedskonsulenter, som hjælper den jobsøgende med samtaler og ved at tage kontakt til virksomheder. Det startede som et prøveprojekt, men effekten var så god, at man valgte at gøre det permanent.

”Virksomhedskonsulenterne fungerer rigtig godt, og indsatsen kan ses på bundlinjen. De får folk i job, og det er godt for alle parter,” siger hun.

Bedre end landsgennemsnittet

Lyngby-Taarbæk Kommune oplevede et fald på 8,5 procent (seks helårspersoner) i ledigheden blandt unge akademikere. På landsplan steg antallet af unge ledige akademikere med 16,3 procent, i Østdanmark steg antallet med 20,2 procent i samme periode.

Årsagen til faldet er ifølge forvaltningen, at man har indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner, så unge ledige akademikere får gjort opmærksom på jobtilbud i andre kommuner. Anne Jeremiassen påpeger, at man både holder hyppigere og tidligere samtaler med de ledige.

Personlig jobformidling

Faldet i antallet af langtidsledige er også faldet mere end landsgennemsnittet. Lyngby-Taarbæk Kommune har oplevet et fald på 27,2 procent, mens faldet på landsplan er på 17,5 procent.

Lyngby-Taarbæk Kommune har på dette område fokuseret på hyppige samtaler, virksomhedsrettet aktivering og personlig jobformidling til folk, som modtager dagpenge, mens jobparate kontanthjælpsmodtagere bliver sendt i nyttejob med en dags varsel.

Ledige, som risikerer at blive langtidsledige, får en personlig jobformidler, der holder samtaler med den ledige, mens jobformidleren taler med virksomheder med henblik på et job, alternativt virksomhedspraktik eller løntilskud.

It-udstyr skal lette papirarbejde

Målet om færre borgere i et sygedagpengeforløb i mere end 26 uger var det eneste mål, man ikke nåede. Anne Jeremiassen fortæller, at man fremadrettet vil forbedre arbejdet med denne gruppe.

”Vi vil bruge, hvad der svarer til et årsværk på sygedagpengeopfølgning. Vi forventer desuden, at vi får it-udstyr, som kan lette papirarbejdet og frigive mere tid til sagsbehandleren,” fortæller hun.

I Beskæftigelsesplan 2017 har man ingen målsætning på dette område.

Publiceret: 16. Juni 2017 11:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere