Engelsborgskolen er under pres, så der er behov for at finde en løsning på kapacitetsproblemet.
Engelsborgskolen er under pres, så der er behov for at finde en løsning på kapacitetsproblemet.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Flere ideer er i spil i sagen om en løsning for Engelsborgskolen

Et ledigt kontorlejemål på Nybrovej 110 og et ”tårn” på Engelsborghallen er blandt de ideer, der lige nu er i spil i forsøget på at finde en løsning på den manglende plads til nye elever på Engelborgskolen

Situationen omkring kapacitetsproblemet på Engelsborgskolen fylder meget i børne- og ungdomsudvalget, der torsdag drøftede sagen. Situationen kræver nemlig hurtig handling, hvis skolen skal rumme stigningen i skolesøgende børn i området.

Kommunens elevtalsprognose viser nemlig en stigning i det forventede antal elever på Engelsborgskolen.

I sagsfremstillingen står der blandt andet:

”Hvis det er hensigten, at skolen skal have 40 almene klasser med et gennemsnitligt elevtal på 25, har skolen kapacitet til 1.000 elever. Skolen har i dag over 1.000 elever.

Ifølge elevtalsprognosen skal der i skoleåret 2022/23 gå 1.200 elever, i 2027/28 1.300 elever og i 2030/31 1.400 elever på skolen.”

Læs her om kommunalbestyrelsens omgørelse af den oprindelige beslutning

Udskoling på Nybrovej

Forvaltningen har siden november måned arbejdet på at finde mulige løsninger, og de har blandt andet været i dialog med VUC Lyngby, Nybrovej 114 og med Nordea Ejendomme, som har en ledig kontorbygning på Nybrovej 110 til leje om muligheden for at etabere en afdeling for 7-9 klasse fra Engelsborgskolen på Nybrovej 110 med brug af VUCs faglokaler.

Forvaltningen har også engageret LAIKA (ekstern rådgiver) til at gennemføre en analyse af Engelsborgskolens bygningsfysik. Kapacitetsanalysen viser, at skolens samlede bygningsareal allerede er underdimensioneret fysisk som 4 sporsskole med ca. 20 pct. Der peges også på, at det vil være hensigtsmæssigt at øge antallet af toiletter med op til 50 pct.

I fremstillingen af sagen står der i øvrigt, at området omkring Engelsborgskolen og Lyngbyområdet generelt er mere eller mindre fuldt udbygget. Der kan derfor ikke umiddelbart peges på et ubebygget areal til etablering af en ny folkeskole, ligesom det er forbundet med store udfordringer at udpege bygninger og arealer i umiddelbar nærhed af skolen, hvorpå der kan udbygges i det fornødne tempo.

Læs redaktørens kommentar fra november 2017 om sagen her

Bygningen på Nybrovej 110, som forvaltningen har kig på, er på ca. 3.000 m2 med 1.000 m2 kælder. Der er et mindre, grønt areal omkring bygningen, der i dag er udlagt til parkering og græsareal
Bygningen på Nybrovej 110, som forvaltningen har kig på, er på ca. 3.000 m2 med 1.000 m2 kælder. Der er et mindre, grønt areal omkring bygningen, der i dag er udlagt til parkering og græsareal

Et tårn på idrætshallen

En forældregruppe omkring Engelsborgskolen er kommet med et forslag, hvor man udnytter det eksisterende område, der er knyttet til Engelsborgskolen. Området hvor fritidsklubben Baune og badmintonhallen ligger.

I deres forslag skriver de:

”Her er der plads til at man kan bygge en funktionel og moderne bygning til 7, 8, 9. klassetrin i et udskolingstårn samtidig med at man opdaterer idrætsfaciliteterne.”

Med forslaget følger en illustration, der er ment som inspiration til et bygningskoncept som arkitekter og rådgivende ingeniører kan skele til. Det er Jens Jørgen Holme, der har lavet illustrationen.

Ifølge formand for Børne- og Ungdomsudvalget Gitte Kjær-Westermann arbejdes der nu videre med at undersøge begge ideer og iværksætte en borgerinddragelsesproces, hvor man hører Skolebestyrelsen på Engelsborgsskolen, skolelederem, skoleforum, medarbejdere på skolen, elever, beboere i området og andre interesserede.

Forvaltningen anbefaler at inddragelsen i første omgang handler om tilblivelsen af et pædagogisk byggeprogram, som både kan anvendes i forhold til løsningen af kapacitetsudfodringen i Lyngby Vest, og i forhold til kommunens øvrige skoler, og derved det samlede skolevæsen, så der også bliver taget hul på en skoleudviklingsstrategi for hele kommunen.

I første omgang deltager børneudvalget formand og næstformand Gitte Kjær-Westermann og Martin Vendel Nielsen (C), næstformand i det førstkommende skolebestyrelsesmøde på Engelsborgskolen.

”Nu skal vi have alle perspektiver på bordet, så vi kan tage den bedstemulige beslutning ud fra en helhedsvurdering. Det er vigtigt, at vi får fundet en god løsning for alle, ”siger Gitte Kjær-Westermann.

En forældregruppe har stillet forslag om at ombygge Engelborghallen til et udskolingshus.
En forældregruppe har stillet forslag om at ombygge Engelborghallen til et udskolingshus.
Forslaget, derer udarbejdet af Jens Jørgen Holme på vegne af forældregrupppen.
Forslaget, derer udarbejdet af Jens Jørgen Holme på vegne af forældregrupppen.
Publiceret: 13. Februar 2018 19:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt