Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Fælles fodslag om borgerlig finanslov

Også Jakob Engel-Schmidt, Venstres folketingskandidat i Lyngby-Taarbæk glæder sig over at dagens finanslovsaftale har fået en klar borgerlig profil

Jakob Engel-Schmidt (V) glæder sig over dagens finanslovsaftale. Han fremhæver blandt andet fastfrysningen af grundskylden, og at der bliver flere penge til politiet. Og så glæder han sig også over, at vi kan se frem til at få lidt billigere biler i de kommende år.

”Generelt er det er en god finanslov for borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er hårdt politisk arbejde, der nu bærer frugt, og noget boligejerne kommer til at kunne mærke, siger Jakob Engel-Schmidt og fremhæver den brede borgerlige opbakning til aftalen.

”Det flotte ved finansloven er, at det er lykkedes at samle Danmarks fire borgerlige partier om den her aftale. ”

Også manden der har siddet for bordenden i forhandlingerne Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over aftalen:

”Det flotte ved finansloven er, at det er lykkedes at samle Danmarks fire borgerlige partier om den her aftale, ” siger han

Også manden der har siddet for bordenden i forhandlingerne Finansminister Claus Hjort Frederiksen er tilfreds med aftalen:

”Jeg er glad for at kunne præsentere en meget ansvarlig finanslovsaftale.

Inden for de stramme økonomiske rammer, vi havde til rådighed, er det lykkedes os at styrke kernevelfærden, samt gøre livet lettere for både borgere og virksomheder.

Samtidig styrker vi de offentlige finanser, så der også i fremtiden vil være tillid til dansk økonomi,” siger finansministeren i forbindelse med offentliggørelsen af hovedpointerne i aftalen på ministeriets hjemmeside.

Hovedpointer i finanslovsaftalen for 2016.

Ÿ Et markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre på i alt 2,4 mia. kr. i 2016. Konkrete tiltag inkluderer hurtigere udredning og behandling, indsats for demente og ældre medicinske patienter, løft til fødeafdelinger og tryghed for akuthjælp i alle dele af landet.

Ÿ En værdig ældrepleje: Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner.

Ÿ Et tryggere Danmark. Der afsættes 1,9 mia. kr. mere til politiet frem mod 2019.

Ÿ En fast udlændingepolitik, hvor flere omfattes af integrationsydelsen.

Ÿ Nedsættelse af registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct. for personbiler og motorcykler.

Ÿ Nominel fastfrysning af grundskylden i 2016.

Ÿ Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler

Ÿ BoligJobordningen genindføres for 2015, og videreføres som en grøn ordning i 2016 og 2017.

Ÿ Et nyt kontanthjælpsloft, der øger incitamentet til at tage et arbejde.

Ÿ Ramme på 150 mio. kr. årligt til vækst og udvikling i hele Danmark.

Ÿ Nedsættelse af NOx-afgiften

Ÿ Annullering af reklameafgiften

Ÿ Bedre vilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Ÿ Ramme på 75 mio. kr. årligt til fødevare- og landbrugspakke

Ÿ Kompenserende miljøtiltag for lempning af landbrugets kvælstofregulering

Publiceret: 19. November 2015 15:04

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere