Kommunens nye ældrestrategi får rosende ord med på vejen af de parter, som har givet høringssvar. De minder dog også om, at det vigtigste arbejde ligger forude. Foto: Jakob Carlsen
Kommunens nye ældrestrategi får rosende ord med på vejen af de parter, som har givet høringssvar. De minder dog også om, at det vigtigste arbejde ligger forude. Foto: Jakob Carlsen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

En ældrestrategi med smukke intentioner

Høringssvarene viser generel tilfredshed med den nye ældrestrategi. Nu skal der så handling bag ordene, lyder det fra Seniorrådet og Ældre Sagen

At dømme ud fra de parter, som har indgivet høringssvar, er det en god ny ældrestrategi, som skal danne ramme for arbejdet med kommunens ældre.

Det Grønne Område har talt med Seniorrådet, Ældre Sagen og Rustenborghuset, og de er overordnet tilfredse med den nye strategi.

Formand for social og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), er også tilfreds med den nye strategi, som skal gælde fra i år og frem til 2021.

”Med den nye strategi sikrer vi os, at der er en rød tråd i alt, vi foretager os. Alt fra sundhedsstrategi til demenshandleplan, værdighedspolitik og ensomhedsindsats hænger sammen i en overordnet strategi. Vi vil altid tage udgangspunkt i de ældres ønsker, for de er de nærmeste til at vide, hvad der er det vigtigste for dem,” siger hun og fortæller, at det er en strategi, som ikke blot er dikteret af politikerne.

”Det bedste er, at det ikke bare er en politisk dagsorden. Det er drevet af endnu tættere dialog med de ældre selv, Ældresagen, Seniorrådet, Rustenborghuset og det faglige personale. Det har været utroligt berigende at inddrage så mange i strategien,” siger hun.

Flere varme hænder

Seniorrådets formand, Tommy Wedel, slår fast, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan være yderst tilfreds med ældreområdet, da ”vi jo generelt har fantastisk omsorg for de ældre”.

Han mener også, at intentionerne i den nye strategi er yderst tilfredsstillende.

”Det skrevne ord, som er det, vi har taget stilling til, lyder godt. Vi vil så også gerne se, om det kan implementeres alt sammen. Vi har desværre ofte set, at man løber tør for penge. Vi har før set smukke hensigter, men når det skal føres ud i livet, så har man ikke kunne bakke det op,” siger Tommy Wedel, som glæder sig over udsigten til flere varme hænder.

”Generelt mangler der personale, for eksempel på plejecentrene om natten. Fra Værdighedsmilliarden har man ville ansætte ekstra medarbejdere, og det kan vi kun sige ja tak til. Men det er ærgerligt, at pengene skal bruges for at ansætte det nødvendige personale. De skulle bruges på “ekstra sukker” til de gamle,” siger han.

“Der er et segment af ny-ældre, som man ikke får talt til i strategien. Man deler ældre op i rask og ikke-rask,” lyder det fra centerleder hos Rustenborghuset, Dorthe Minna Hansen. Foto: Jakob Carlsen
“Der er et segment af ny-ældre, som man ikke får talt til i strategien. Man deler ældre op i rask og ikke-rask,” lyder det fra centerleder hos Rustenborghuset, Dorthe Minna Hansen. Foto: Jakob Carlsen

En fast koordinator

Formand for Ældre Sagen Lyngby-Taarbæk, Poul Andersen, mener, at ældrestrategien er ”overordnet positiv med mange positive intentioner”.

Ældre Sagen fik ikke opfyldt ønsket om, at ældre borgere har en fast kontaktpersonen.

”Alle borgere bør have en fast koordinator, så man har let adgang til det kommunale system, hvis der opstår problemer,” siger Poul Andersen.

Til forslaget oplyser forvaltningen, at borgere i hjemmeplejen tilknyttes en fast kontaktperson, som primært er den, som kommer i borgerens hjem. Det er dog ikke muligt, at det altid er den samme. På plejecentrene får borgerne også en primær kontaktperson, men her er det heller ikke muligt, at det altid er samme person.

Poul Andersen mener dog, at det er for tidligt at sige alt for meget om den nye strategi.

”Det er først på den årlige opfølgning, at vi kan se, om den virker,” siger han.

Favner ikke bredt nok

Centerleder hos Rustenborghuset, Dorthe Minna Hansen, er også tilfreds med den nye ældrestrategi.

”Der er mange gode og kommende initiativer. Især fokus på den styrkede indsats i forhold til ældre med behov for støtte og pleje, og at der er kommet mere sammenhæng,” siger hun, men mener også, at ældrestrategien har sine mangler.

”Den favner ikke bredt nok. Den mangler et løft i forhold til den yngre del af de ældre borgere. Den er først og fremmest møntet på borgere, der har brug for støtte og hjælp. Der er et segment af ny-ældre, som man ikke får talt til i strategien. Man deler ældre op i rask og ikke-rask. Man tager ikke højde for, at der er et opgør i gang med, at ældre ikke vil sættes i bås. Der er man ikke visionær nok,” siger hun.

Kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsesmødet 9. marts den nye ældrestrategi.

Ældrestrategien 2017-2021

Strategien består af fem fokusområder, hvor man har opstillet målsætninger, som man årligt vil følge op på

Sundhed og forebyggelse: Flere borgere i en høj alder er fortsat i stand til at klare sig

Selvbestemmelse: Borgernes individuelle behov prioriteres

Høj kvalitet og sammenhæng i plejen: Mindske antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser

Mad og ernæring: Borgeren tilbydes ernæringsrigtig kost

En værdig død: Forvaltningen vurderer, at det er svært at opsætte målsætninger på området

Kilde: Udkast til Ældrestrategi 2017-2021

Publiceret: 17. Marts 2017 11:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt