Familiekonsulent Camilla Selander (th) fortæller, at mangel på aflastnings- og plejefamilier kan skade barnets udvikling og betyde dårlig trivsel. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder i øjeblikket for at få flere familier til at melde sig. Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Familiekonsulent Camilla Selander (th) fortæller, at mangel på aflastnings- og plejefamilier kan skade barnets udvikling og betyde dårlig trivsel. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder i øjeblikket for at få flere familier til at melde sig. Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Der mangler aflastnings-familier og plejefamilier

Større krav og øget fokus på færre anbringelser af børn på institutioner betyder også færre pleje- og aflastningsfamilier. Lyngby-Taarbæk Kommune vil nu gøre en indsats for at få flere familier til at melde sig

Ligesom det er tilfældet i resten af landet, mangler Lyngby-Taarbæk Kommune pleje- og aflastningsfamilier. Det fortæller familiekonsulent i kommunen, Camilla Selander, til Det Grønne Område.

“Den helt skinbarlige konsekvens kan være, at vi ikke finder aflastning til børnene. Man skal så i stedet finde aflastningsinstitutioner, og dem er der ikke mange af. Det kan betyde, at børnene skal stå længere tid på venteliste. Det får selvfølgelig konsekvenser for børns udvikling. Vi ved, at det kan give varige udviklingsmæssige skader, jo længere børn er i et miljø, hvor de følelsesmæssigt mistrives,” siger Camilla Selander.

Større krav - færre familier

Hun nævner tre årsager til, at man mangler pleje- og aflastningsfamilier.

“Det Sociale Tilsyn er blevet etableret for at kvalitetssikre, at plejefamilier ikke er den slags plejefamilier, som man fra tid til anden har hørt om i pressen. Det ahr betydet, at en gruppe plejefamilier er skillet fra,” siger hun.

“Der kommer heller ikke længere så mange nye plejefamilier til, som betyder, at gennemsnitsalderen er relativt høj. Skal jeg for eksempel anbringe et stedbarn akut, skal det gerne være en familie, der kan sikre barnet livet ud. Serviceloven siger, at man altid arbejder på hjemsendelse, men derfor er jeg alligevel nødt til at sikre, at familien kan have barnet i relativt mange år. Når vores familier bliver ældre, og der ikke kommer nye til, opstår der flaskehalsproblemer,” siger hun og giver den tredje årsag.

“Man har haft et øget fokus på at anbringe børn i plejefamilier i stedet for at sende børn på institutioner,” fortæller hun.

Bedst muligt match

Når familier melder sig for at blive pleje- eller aflastningsforældre, foretager Lyngby-Taarbæk Kommune et interview for at undersøge familiernes evne til at vise omsorg og til at se og følge, hvad et barn har brug for i sin udvikling.

Camilla Selander og kommunens to andre familiekonsulenter går derefter i gang med at finde det rette match mellem familie og barn.

“Vi fokuserer meget på, hvad er det for et barn, hvilken udviklingsmæssig støtte barnet har brug for, hvilket køn barnet har og hvilke interesser. Hvis det er en dreng, der har brug for udeliv, blive motorisk stimuleret og få nogle gode oplevelser, forsøger vi at finde en familie, som kan matche og støtte op om disse behov,” forklarer hun.

Børnene bliver indstillet til enten aflastning eller plejefamilie af en rådgiver i kommunens børne- og familieafdeling. Det sker efter aftale med den biologiske familie.

“Hvis det er en aflastningsfamilie, der indstilles til, bliver der efter matchet lavet en indkøringsplan. Fokus i indkøringsplanen er, at barnet skal lære sin nye aflastningsfamilie at kende og blive tryg ved at være i denne familie. I en indkøringsplan tages der blandt andet højde for barnets alder og psykiske robusthed. Hvis det er et lille barn, kan indkøringsplanen starte med, at barnet besøger familien sammen med sin mor og/eller far, herefter besøg, hvor mor eller far går et par timer, for til sidste at kunne aflevere barnet til overnatning,” fortæller hun.

“Vi gør rigtig meget ud af vores serviceniveau for plejefamilier i forhold til at rådgive, vejlede og superviserer aflastnings-plejefamilie i at kunne tilbyde barnet den rigtig støtte. Vi kan også bryste os af, at vi får at vide fra familierne, at de føler sig taget godt hånd om,” siger hun.

Hvad går det ud på

Camilla Selander fortæller, at Lyngby-Taarbæk Kommune aktivt forsøger at hverve flere familier.

“Vi snakker om, at man skal prøve at rekruttere mere via de sociale medier, og få fortalt de familier, som bliver rekrutteret til at fortælle, hvorfor de blev det. Vi skal give mere konkret viden om, hvad arbejdet går ud på. Det skal udbredes på en måde, så almindelige familier får viden om, hvad det vil sige at være aflastnings- og plejefamilie,” siger hun.

Camilla Selander oplyser, at hvis man er interesseret i at høre mere om, hvad det vil sige at være aflastnings- eller plejefamilie, kan man læse mere på familiecentret.ltk.dk.

Publiceret: 11. Januar 2018 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt