Magnus Von Dreiager mødte skepsis under valgkampen fra de ældre vælgere på grund af sin unge alder. Men de unge udtrykte glæde over, at en på deres egen alder nu varetager deres interesse, fortæller han. Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Magnus Von Dreiager mødte skepsis under valgkampen fra de ældre vælgere på grund af sin unge alder. Men de unge udtrykte glæde over, at en på deres egen alder nu varetager deres interesse, fortæller han. Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Den yngste nogensinde vil være de unges stemme

De unge manglede en kommunalpolitiker, de kunne identificere sig med, og det fandt de i mig, fortæller Magnus Von Dreiager. Han vil blandt andet arbejde for en bedre ungepolitik og at gøre de unge interesserede i letbanespørgsmålet

portræt Under valgkampen var der typisk to slags reaktioner på 19-årige Magnus Von Dreiagers (K) alder. Enten en tilfredshed fra de unge vælgere over, at de nu havde en kommunalpolitiker, de kunne identificere sig med. Eller en skepsis fra de ældre vælgere på omkring 40-60 år, som mente, at den unge alder må betyde for lidt erfaring.

“Jeg spurgte dem, om ikke de synes, at kommunalbestyrelsen skal afspejle befolkningen. De kunne godt forstå min pointe, men de var fortsat kritiske, og de vil stemme på en ældre kandidat,” fortæller han.

Til trods for den skepsis, han mødte, blev han valgt ind som Konservatives tiende og sidste kommunalbestyrelsesmedlem med 90 personlige stemmer. Hans indtræden i den kommende kommunalbestyrelse betyder, at han bliver det yngste medlem nogensinde.

Konservatives flotte valg ser han som den primære årsag til, at han blev valgt ind. Men han tror også, at det handler om hans unge alder.

“Jeg formåede at få mange af de unge i tale, få dem til at gøre sig overvejelser om kommunalvalget og stemme på mig. Jeg har på grund af min alder en appel til de unge på gymnasierne. Når jeg var ude på gymnasierne fortalte de unge, at det var fedt, at jeg stillede op, så det ikke bare er gamle mænd, som de ikke kunne identificere sig med,” fortæller han.

Tilbud til børn og unge

Magnus Von Dreiager bliver medlem af børne- og ungdomsudvalget, kultur- og fritidsudvalget og teknik- og miljøudvalget. Han fortæller, hvad han vil arbejde for i de forskellige udvalg.

Først børne- og ungdomsudvalget:

“Jeg glæder mig mest til arbejdet med vores nye ungepolitik, som vi skal tage mere fat på. Kommunalbestyrelsen har lidt glemt de unge, og der har ikke været fokuseret nok på dem, hvilket betyder, at der ikke har været nok aktiviteter for børn og unge efter skoletid. Det glæder jeg mig til at tage fat på,” siger han.

Om arbejdet i kultur- og fritidsudvalget siger han:

“Det frivillige arbejde og foreningslivet vægter jeg rigtig højt. Vi har en god breddeidræt, men det har også givet udfordringer. Lyngby Badmintonklub har næsten fordoblet ungdomsmedlemstallet, men det betyder, at man har været nødt til at afvise nye unge medlemmer på grund af pladsmangel. Det skal man tage sig af. Samtidig bliver vi måske Visionskommune på idrætsområdet, og det giver mulighed for at satse endnu mere på breddeidrætten, men også på det frivillige arbejde og foreningslivet, som er rigtig vigtig og skal prioriteres højt,” siger han.

I teknik- og miljøudvalget håber han, at han med sin alder kan få unge til at interessere sig for letbane-spørgsmålet.

“Hvis letbanen kommer, er der udfordringer, som vi skal tage vare på. Hvis letbanen kommer, vil jeg arbejde for, at selve Lyngby skal lide mindst mulig skade fra projektet. Jeg vil også gerne ind i udvalget, fordi jeg tror på et godt samarbejde med Sigurd Agersnap som formand, og at vi unge kan få kommunens unge til at synes, at letbanespørgsmålet og kommunalpolitik generelt er spændende, og det har betydning for dem,” siger han.

Magnus Von Dreiager er det yngste medlem af kommunalbestyrelsen nogensinde. Han er blevet medlem af børne- og ungdomsudvalget, kultur- og fritidsudvalget og teknik- og miljø-udvalget. Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Magnus Von Dreiager er det yngste medlem af kommunalbestyrelsen nogensinde. Han er blevet medlem af børne- og ungdomsudvalget, kultur- og fritidsudvalget og teknik- og miljø-udvalget. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Fremtiden uvis

Når man som den yngste politiker nogensinde kan sætte flueben ved at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, er det nærliggende at spørge, om det så for Magnus Von Dreiager til at tænke i større baner. Ikke umiddelbart, fortæller han.

“Jeg har ikke tænkt videre over, hvad jeg vil på længere sigt. Hvis jeg skulle stille op til Folketinget, skulle jeg færdiggøre mine uddannelser først. Jeg har sabbatår nu, men jeg overvejer at starte på Copenhagen Business School til sommer på Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura. Jeg kan ikke sige, hvad der sker om 10-20 år, men det er ikke noget, jeg tænker på nu,” siger han.

“Jeg glæder mig mest til arbejdet med vores nye ungepolitik, som vi skal tage mere fat på. Kommunalbestyrelsen har lidt glemt de unge, og der har ikke været fokuseret nok på dem.”

Magnus Von Dreiager, kommende kommunalbestyrelsesmedlem for Konservative

Publiceret: 06. December 2017 10:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område