Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Vi skal udvikle – ikke afvikle – det frie valg!

Jakob Engel-Schmidt, MF Venstre, Agerbovej 11, Lyngby

Det frie valg for borgerne skal styrkes. Valg af leverandører af serviceydelser er med til at forhøje standarden for den enkelte ydelse, og i den sidste ende øge kvaliteten af de service borgerne har krav på. Med det frie valg får vi mere for pengene og bedre kvalitet.

Desværre har regeringen den modsatte holdning. Siden man overtog ministerposter og tilhørende biler, er det kun gået tilbage for det frie valg, og desværre ser det ikke til at ændre sig foreløbigt.

Som politikere er vi forpligtet til hele tiden at søge nye udviklingsmuligheder. Med ansvaret for den fælles kasse og for fællesskabets penge, må vi derfor konstant være optagede af at gøre tingene, bedre, billigere og hurtigere.

Regeringen virker desværre mere optaget af, at gøre sig til smagsdommer på samfundets vegne, ved konsekvent at gøre det sværere for borgerne at benytte sig af flere forskellige tilbud.

Når en ældre borger gerne vil have en anden hjemmesygeplejerske end den kommunen kan tilbyde, skal vedkommende så ikke have lov til det? Og skal vi finde os i, at ældre ej heller selv må vælge en plejehjemsplads i en anden kommune, hvis det er tættere på nære slægtninge?

Nej, naturligvis skal vi ikke det!

Venstre er optaget af, at de borgere der vil vælge selv, også har mulighed for det. Undersøgelser peger uvilkårligt på, at en stadig større andel af danskerne selv vil vælge mellem privat eller offentlig service.

Samtidig oplever langt flere også en større tilfredshed med de private leverandører af eksempelvis hjemmepleje, end med det offentlige tilbud. Frit valg mellem offentlige og private leverandører er således med til at styrke kvaliteten og tilfredsheden blandt brugerne.

Slutteligt er der kun tilbage at stille spørgsmålet, om hvorvidt regeringen virkelig ønsker at borgerne har et frit valg? Og hvis ja, hvorfor gør den så ikke mere for at hjælpe til at fremme det, i stedet for formynderisk at fratage borgerne deres medbestemmelse over egen hverdag?

Venstre har tillid til den enkelte borger, og retten til at leve sit eget liv. Derfor skal vi også anerkende den enkelte borgers frihed til selv at bestemme, og give mulighed for et udvidet frit valg!

Publiceret: 10. November 2014 13:51

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere