Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Vi skal oplyse borgerne om deres muligheder

Henriette Breum, kommunalbestyrelsesmedlem (Venstre)

Vi anser det som én af vores vigtige opgaver at informere borgerne om de muligheder de har her i kommunen. Det er ikke altid nemt at gennemskue, og derfor er det vigtigt, at vi som politikere sørger for at have fokus herpå når nye ordninger vedtages.

Derfor stillede Venstre en række spørgsmål omkring det nye regulativ til den nye affaldsordning. Ikke fordi det indeholdt fejl - men fordi vi gerne i højere grad ville have borgernes muligheder fremhævet og beskrevet.

Det er besluttet, at det som en forsøgsordning skal være muligt at vælge tømning af dagrenovation hver 14. dag og således få en reduktion i prisen. Det kan være relevant for f.eks enlige. Hvis vi ikke fortæller borgerne om denne mulighed, så vil det være svært at evaluere forsøget og måske sikre det som en permanent ordning.

Det er også vigtigt at fortælle, at den nye affaldsbeholder er frivillig. Det er ikke frivilligt om man vil sortere affaldet eller ej. Men det er frivilligt om man i stedet for at anvende den 4-delte beholder hellere vil aflevere sine aviser og flasker i kuberne og køre på genbrugspladsen med plast og metal. Man får dog ikke et nedslag i prisen ved at fravælge beholderen, og det er vigtigt at have for øje, at vi har et mål om at skulle genanvende 50% af vores affald inden 2022. Lige nu ligger vi på knap 20%, så derfor er det nødvendigt, at vi alle bliver bedre til at sortere affaldet. Og for mange vil den nye 4-delte beholder gøre sorteringen nemmere.

Hvis man så slet ikke anvender dagrenovationen i en periode over 6 måneder, skal man naturligvis ikke betale herfor. Det kunne f.eks være gældende ved nybyggeri, hussalg eller dødsbo. Denne mulighed fremgår i dag ikke noget sted, og bliver nu skrevet ind i regulativet.

At oplyse borgerne om deres muligheder, er ikke blot vores pligt - det er en nødvendighed. For hvordan skal man ellers vide, hvad man må, skal og kan?

Publiceret: 29. Januar 2016 08:15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere