Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Torben Pedersens egne saglige facts

Af Jens Haugaard, c/o Bethke, Gleimstrasse 18, SF3, Berlin

I utallige læserbreve efterlyser Torben Pedersen (TP) saglige argumenter for letbanen og dens samfundsøkonomi. Seneste påstand er, at projektet betyder 40 års økonomisk kaos.

23. marts indrømmer TP i DGO, at han i foråret 2016 stod bag det brev til bygge- og transportudvalget, som fik udsat 3. behandlingen af anlægslovens vedtagelse med flere måneder og indirekte foranledigede EYs revisionsgennemgang. Ud over prisen for analysen kostede forsinkelsen rundt regnet halv mio. kr. om dagen.

Når TP i DGO vedvarende kritiserer Letbanen og efterlyser saglighed, er det værd at starte med hans brev til transportudvalget.

Det indeholder flere usande postulater:

1. At de samfundsøkonomiske forhold ikke er belyst.

Forkert. Der er udført samfundsøkonomisk konsekvensberegning af bygherrerådgiver efter principper fastlagt af finansministeriet og sammenfatning kan findes på letbaneselskabets hjemmeside. Heri indgår alle de elementer (komplet anlæg, ledningsomlægninger inkl. dem betalt af ledningsejere, trafikantomkostninger mv) som TP i hans brev påstod ikke var indregnet. Anlægsdelen er analyseret ved nu 3 uafhængige revisioner. Projektets interne rente er positiv (selv med 15% overskridelse af rammen) og til dagens lånerente betyder det den samfundsøkonomiske værdi bliver positiv. Alligevel vedbliver TP med i DGO at skrive, at store dele af anlæg er holdt uden for beregningen som 'tilkøb' (ændring af viadukter, ekspropriationer, vogne osv). Det er ikke korrekt og bliver det ikke af vedvarende gentagelser.

2. At der ikke foreligger rapporter over alternativer.

Forkert. Alternativer med en hurtigbus er belyst tilbage i 2010. Til forskel fra analysen dengang har erfaringerne fra bl.a. Malmö og Metz vist, at der rundt regnet skal to lange busser til at erstatte en letbanevogn – og at de lange busser på trods af lave venderadier stadigvæk kræver ombygning af viadukten under Lyngby Station. De lange busser svarer i øvrigt nogenlunde til at have et modullastvognstog gennem de centrale bydele af Lyngby cirka dobbelt så ofte som letbanen – en lidet underholdende ting at ønske sig.

3. At projektet i modsætning til hævdet vil øge den gennemsnitlige transporttid for alle trafikanter.

Forkert. Det hænger muligvis sammen med, at han skriver, at ”Ring 3 mister en kørebane i hver retning i det meste af sin længde!”. Udsagnet havde sin virkning på transportudvalget, men var falskt. Er man stadigvæk i tvivl, kan al tegningsmateriale findes på letbaneselskabets hjemmeside. Det er muligvis sidstnævnte fejlslutning, som får TP (og flere andre) til at påstå de meget store samfundsøkonomiske tab, som han muligvis tilsigtet roder sammen med anlægsudgifterne.

Færdselshastigheden bibeholdes på stort set hele strækningen. Ønsker en kommune det ændret, har det intet med letbanen at gøre. Men stigningen i biltrafikken får farten ned. Letbanen vil køre med ca. 30 km/t i gennemsnit (og en topfart på 80). Metroen i København kører med knap 40, men med mindre tilgængelige stationer. Letbanen vil på hele strækningen kun være moderat hurtigere end en bus i egen busbane, men vil til gengæld have væsentlig øget kapacitet. Malmø er derfor også i gang med projekteringen af en letbane til erstatning for deres brt-løsning.

Ovenstående viser blot, at der også i Danmark er vide grænser for, hvor langt enkeltpersoner er villige til at gå for at nå politiske mål. Det rejser spørgsmålet om redaktørers rolle – og hvor grænsen for disse indlæg går: Ofte kan det ignoreres, men når det bevidst rettes mod beslutningstagere i trafikudvalget, for hvem flere har udvist ganske store problemer med at forstå selv ukomplicerede fakta (prøv at google ing.dk og ”viggofon”), bliver det alvorligt. Og noget selv en redaktør af et lokalblad bør forholde sig til.

Hvornår er det for eksempel blevet 'sandhed', at byggeperioden på syv år alle kommer til at foregå i Lyngby?

Publiceret: 06. April 2017 09:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt