Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Tænk, hvis Storebæltsbroen gik igennem Lyngby

Jørgen Nielsen, Astilbehaven 52, Virum
Det gør den heldigvis ikke. Og så alligevel?

Den trafikale belastning er næsten den samme! I 2014 var ”årsdøgntrafikken” på Lyngby Omfartsvej 32.000 biler i døgnet. På Storebæltsbroen en anelse mindre! Til sammenligning kører der ”kun” cirka 20.000 biler i døgnet på Øresundsbroen.

Det er næsten 60 år siden, omfartsvejen blev taget i brug. Dengang havde man næppe forestillet sig, at en motorvej med en så enorm trafikmængde skulle løbe lige igennem Lyngby og Sorgenfri. Men det gør den!

I Silkeborg har man i årevis diskuteret for og imod en motorvej gennem byen, og en arbejdsgruppe vil nu have hastigheden mere end halveret. Arbejdsgruppen henviser desuden til Hamburg og Berlin, hvor hastigheden på motorvej gennem er nede på 60 km/t.

Hele vejen igennem Lyngby og Sorgenfri – frem til Kongevejen ud for Kongsvænget – er hastigheden 90 km/t. Den reelle hastighed nærmer sig motorvejs fart.

På den samme strækning er der massiv tæt/lav bebyggelse, flere plejehjem og andre offentlige institutioner samt anden bymæssig bebyggelse herunder forretninger.

I den nye bebyggelse på ”politigrunden” i Sorgenfri, der i øjeblikket er under opførelse, har man måttet tage ekstraordinære forholdsregler mod støjen fra omfartsvejen i form af ekstra isolering i gavlene og specielle støjdæmpende vinduer ud imod omfartsvejen samt 250 meter støjværn på omfartsvejen, hvor den passerer bebyggelsen. Det er tankevækkende, at et af kommunens plejehjem ligger endnu tættere på omfartsvejen.

Kommunen bør have meget større fokus på effekten af en støjdæmpende belægning, effekten af ændringer af den eksisterende støjskærm samt ikke mindst den støjreducerende effekt af en sænkning af hastigheden fra 90 km/t til 70 km/t.

Afdelingsbestyrelsen på Virumgaard har for nogle år siden gennemført en støjmåling på eget initiativ. Målingen viste, at støjniveauet lå på niveau med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse – kun 1 dB under!

Af LTK’s ”Støjhandlingsplanen” fremgår det, at hele strækningen igennem Lyngby og Sorgenfri er støjmæssigt udsat.

Vi kender naturligvis til omfartsvejens klassificering som motorvej, herunder hastighedsklassen. Vi mener naturligvis hastighedsgrænsen kan ændres – hvis viljen er tilstede.

Vi ved også, at ét af argumenterne imod en reduktion af hastigheden er, at det tager endnu længere tid at komme til og fra byen. Sænkes hastigheden fra 90 km/t til 70 km/t på strækningen mellem, hvor Lyngby Hovedgade krydser over motorvejen og frem til Kongsvænget i Sorgenfri, hvor hastigheden i dag reduceres til 70 km/t, er der tale om 31 sekunders længere transporttid.

Ser man på andre veje i regionen, kan billedet godt se anderledes ud. Eksempelvis Ringvej 03 hvor hastigheden hele vejen fra Søborg til efter Glostrup er 70 km/t.

Afdelingsbestyrelsen vil fortsat lægge op til en konstruktiv dialog med Lyngby-Taarbæk om at få lettet de massive støjmæssige gener for et stort antal borgere. Men vi mener også, at der skal handles – nu!

Så spørgsmålet: Er det rimeligt at sende trafikmængden fra Storebæltsbroen igennem Lyngby og Sorgenfri på en motorvej med 90 km/t på en asfalt belægning, der langt fra er optimal ud fra en støjmæssig betragtning?

Publiceret: 28. November 2017 15:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt