Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Spil for galleriet - manipulation i forbindelse med letbanen fortsætter

Ann K. Christensen, Buddingevej 24 B, Kgs. Lyngby

Som kommende nabo til Letbanen, der i løbet af nogle år forventes at buldre forbi vores vinduer med to-fem minutters mellemrum, har beboerne på Buddingevej-strækningen mellem Chr. X's Alle og Engelsborgvej netop været indkaldt til møde og besigtigelse med ekspropriationskommissionen og repræsentanter fra Letbanen og kommunen.

Forventet var en grundig orientering vedrørende de alvorlige konsekvenser, som Letbanen får for vores bebyggelser og daglige liv, herunder konsekvenserne af ekspropriation og servitutter. Den tilsendte skriftlige indkaldelse var imidlertid fejlbehæftet, og orienteringen på mødet blev primært varetaget af Letbanens repræsentanter og bestod af en forherligende og generel orientering.

Som kendetegnende ved tidligere afholdte møder med både Letbanen og kommunen var det ikke muligt at få uddybende og afklarende svar på specifikke spørgsmål. ”Som udgangspunkt forventes det, at….” er startreplikken på svar fra Letbanens side. Med andre ord er det fortsat umuligt for beboerne at få et faktuelt overblik over konsekvenserne af Letbanebyggeriet i såvel anlægs- som driftsfase.

Mødet rejser følgende spørgsmål:

1. Når Letbaneselskabet både skriftligt og mundtligt præsenterer fejlbehæftede, forherligende og ikke dokumenterede 'analyser' og 'fakta' vedrørende Letbanens konsekvenser, hvordan er det da muligt for den nedsatte ekspropriationskommission at drage konklusioner og udarbejde fyldestgørende rapporter?

2. Når kommende naboer til Letbanen indkaldes til møde vedrørende ekspropriation og besigtigelse, og her oplever ikke at kunne få konkrete svar på specifikke spørgsmål og konsekvenser, er formålet med mødet da primært, at Letbaneselskabet kan dokumentere, at man har 'orienteret borgerne'? Og har det samtidig den sidegevinst for Letbaneselskabet, at der nu er brugt 'så mange millioner kroner' på Letbanen, at man ikke bør stoppe projektet?

3. Når kommende naboer til Letbanen oplever, at såvel ejere som bygherre (stat, kommune og Letbaneselskabet) fralægger sig ansvar i blandt andet spørgsmål vedrørende nabogener og på baggrund af erfaringer fra tidligere store byggerier gennem ny lovgivning forhindrer borgernes muligheder for en retfærdig behandling i erstatningsspørgsmål, skyldes det da manglende anstændighed fra ejere og bygherres side?

Svarene på disse spørgsmål er enkle og herudover står ét forhold klart efter mødet. Hensyntagen og varetagelse af berørte naboers interesser indgår hverken i Letbaneselskabets, statens eller Lyngby-Taarbæk kommunes planlægning.

Publiceret: 09. Maj 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt