Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: SF: Letbanen er en gave til borgerne og økonomien

Af Holger K. Nielsen, MF, valgt i Københavns Omegns Storkreds, Karsten Hønge, MF, transportordfører og Dorete Dandanell, Lyngby-Taarbæk kommunalbestyr

Letbanen løser helt afgørende problemer i byerne: Ja, den er et teknologispring, som med eet slag vil øge Hovedstadsregionens produktivitet med 10-20 procent mht. beregnet rejsetid for pendlerne og give byområderne langs Ring 3 den tiltrængte vækst og fornyelse.

Konservative og Liberal Alliance svigter aftale fra 2013.

De Konservative påstår, at det er et fedt, om pengene går til Jylland i stedet for, mens Liberal Alliance ser beslutningen som en økonomisk fejlbeslutning uden effekt. Det er lodret forkert og historieløst. De to partier er på en ubegrundet slingrekurs, for de var med til vedtage Selskabs- og Projekteringsloven i 2014. Dermed lader Konservative og Liberal Alliance Region Hovedstaden og 11 kommuner med over 250 lokalpolitikere og over 300.000 borgere i stikken. Parter, som der allerede i 2013 blev indgået en samarbejdsaftale med.

Biltrafikken hæmmer væksten

S-tog alene bærer 30 % af alle pendlere inden for byfingrene, mens busserne på tværs, hvor der ikke findes et banealternativ, kun bærer 5 % af pendlerne. Biltrafikken sander til og dermed sænker vi regionens økonomiske aktivitet. Et alvorligt økonomisk rammevilkår, som vi i SF har svært ved at forstå, at Konservative og Liberal Alliance ikke vil løse. Letbanen er en hjørnesten i løsningen.

Letbanen forudsætning for vækst langs Ring 3

Letbanen er en samfundsøkonomisk sund beslutning og bliver, ligesom Metrocityringens komfortforbedring, næppe en underskudsforretning. Boligpriserne ved de kommende metrostationer er allerede steget markant. Skinnebåren trafik er en afgørende fordel for grundejerne og kommunerne med 11 km² erhvervsområder langs med Ring 3. Uden skinnetransport kan man ganske enkelt ikke putte moderne arbejdspladser ind i områderne, uden at biltrafikken bryder sammen. Det ved borgerne i blandt andet Lyngby udmærket. Disse områder kan derimod genbruges med gevinst, hvis de forsynes af passagerer i letbanen. Kommunernes egne beregninger af grundværdierne viser stigninger i milliardklassen, når letbanen kan udnyttes i lokalplanerne. Gevinsterne ved byvækst og forbedringer af byrum indgår ikke i beregningerne. Alene grundværdistigningerne vil overstige anlægsudgiften til letbanen, og dette må betragtes som en samfundsøkonomisk gevinst i et vist omfang, selv om det ikke indgår i beregningerne.

Større mobilitet og mindre køkørsel

Med letbanen kan borgerne køre let og sikkert mellem Køge Bugt Strandpark, hospitalerne i Glostrup og Herlev og til DTU og undervejs skifte til samtlige S-togslinjer. Det udvider oplandet til København, giver mindre køkørsel og bedre mobilitet for billøse borgere, bl. a studerende, og dermed større markedsandele for uddannelsesinstitutionerne. Så investorerne presser på for at købe grunde til genbrug af de gamle og nye erhvervsområder til butikker, boliger og kontorer.

Gevinst for grundlejere, pendlere og investorer

Under jernbanens barndom tog det kun 20 år at lægge hundredvis af kilometer jernbaner i hele landet. Efter knap 20 års forberedelser er Folketinget nu næsten klar til at vedtage anlægsloven til 28 km letbane,

Det har været en lang proces over adskillige valg, forlig og Folketingsvedtagelser og alle interesserede er blevet holdt orienteret. De mange følgeinvesteringer, som gør letbanen rentabel og dermed til gevinst for samfundet, er blevet forberedt. Gevinsterne er allerede på vej i form af nye internationale investeringer i området langs Ring 3.

Så, af hensyn til borgerne, grundejere, virksomheder, pendlere og uddannelsesinstitutioner i lokalområderne og i hele Hovedstadsregionen, kan vi kun anbefale, at Folketinget nu vedtager projektet, så de store forventninger om Københavns Omegns fremtid kan blive indfriet.

Publiceret: 31. Marts 2016 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt