Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Sådan har beboerne haft indflydelse

Simon Pihl Sørensen, viceborgmester (S)
Jan Fritzbøger spørger hvor beboerne har haft indflydelse i forhold til ungdomsboligbebyggelsen i Sorgenfri.

Lad mig redegøre herfor, men lad mig indledningsvis kvittere for den overordentlig positive modtagelse af byggeriet i Sorgenfri, som kom til udtryk på orienteringsmødet i forbindelse med høringen og mange henvendelser direkte til mig. Det har været meget overvældende. Men selvfølgelig har der været indvendinger. Der er afgivet 18 høringssvar, og de har været med til at kvalificere den endelige vedtagelse.

Blandt andet om trafikale forhold, som nu søges løst, så vi får en langt bedre trafikafvikling end i dag. Der er således indgået udbygningsaftale, der forbedrer vej og rampe fra omfartsvej betydeligt. For at øge trafiksikkerheden samordnes trafikafviklingen fra nybyggeri på Hummeltoftevej 14, fra motorvejsramperne og fra Skovbrynet 2-24.

Der har også være bekymringer omkring højde. Tanken her er, at bebyggelsens karakter varierer fra 0-6 boligetager for at give mulighed for at gennemføre projektets hovedidé med at skabe en ny løbesti på bebyggelsens grønne tag. Efter høringsperiodens udløb har vi imidlertid – på baggrund af borgernes input - drøftet højden af bebyggelsens elevator- og trappetårne med bygherren, og antallet af trappehuse er reduceret fra ti til fem og antallet af elevatortårne er reduceret til maksimalt tre.

Spørgsmålet om indbliksgener har også været bragt på bane af beboere. På baggrund af henvendelserne foreslås det, at lokalplanens pkt. 8.9 tilføjes bestemmelse om, at beplantning mod kirkegården skal forstærkes. Endelig har der også været input til facadebeklædning, hvor man især har været optaget af at holde facaden i lyse nuancer. Beskrivelsen af facadernes foreslås derfor ændret fra ’mørke jordfarver’ til ’nuancer af lys eg, almindelig eg, mørk eg, valnød, og lignende’. Herudover har der været gode forslag af mere generelt karakter, blandt andet om støj fra omfartsvejen, som vi naturligvis vil tage med i vores arbejde med en støjhandlingsplan.

Publiceret: 12. Juli 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere