Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Om løgn og latin

Jens Haugaard c/o Bethke, Gleimstrasse 18, SF3, 10437 Berlin

Kære Torben Pedersen (TP).

Allerede i folkeskolen lærte jeg, at når man citerer andres tekster, sætter man citatet i citationstegn (””). Kildehenvisning er også god skik.

I dit læserbrev d. 14. april i DGO angriber du mig for at fejlcitere dig og at citere dig uden for kontekst, idet jeg henviser til flere punkter i dit brev til bygge- og transportudvalgets behandling af letbanens anlægslov.

Du begår imidlertid den fejl at tro, at mine udvalgte punkter fra dit brev er citater. De står ikke i citationstegn, så det er de ikke. De er mine tolkninger af de oplysninger, du selv fremfører.

I rækkefølge:

1. At de samfundsøkonomiske forhold ikke er belyst.

Du hævder i brevet, at store anlægsudgifter - citerer: ”ekspropriationer, ledningsomlægninger, vejomlægninger, ændring af vejkryds, funderingsproblemer (ekstrafunderinger af huse langs banen (f.eks. højhus ved Lyngby), særlige jordarbejder f.eks. tunnelarbejder (viadukten på Buddingevej umiddelbart før Lyngby station) etc. etc. Alle disse ting skal ”tilkøbes” (som det udtrykkes fra Letbaneselskabet). ”Tilkøb” forventes indtil videre at udgøre ekstra 4 milliarder kroner. Dette bevirker, at den direkte anlægssum forventes at blive 8 milliarder kroner”) – citat slut, er 'tilkøb' og derfor uden for beregningen af de samfundsøkonomiske omkostninger.

Det er de ikke. De er en del af anlægsudgifterne indeholdt i projektets basisdel, og lå fast helt tilbage i 2013 (se udredningen). Jeg kender ikke din betegnelse for dette, men min latinlærer ville anvende verbet mendcium.

2. At der ikke foreligger rapporter over alternativer.

Det er min formulering – og bemærk, ikke et citat, af dit – citerer: ”Usædvanligt at vedtage et projekt, hvor alternative løsningsmuligheder hverken er undersøgt eller belyst andet end på skrømt! Intet i de tilgængelige rapporter viser, at der er sket en sammenligning af alternative løsningsforslag!”

Det er stadigvæk ikke korrekt. Ved blot at kalde tidligere undersøgelser for politiske bestillingsarbejder sætter du selv barren lavt, og umuliggør videre frugtbar diskussion.

Ved i DGO d. 14. april at påstå, at buslinje 5A klarer 20-24 mio. passagerer årligt med 13,7 m traditionelle busser, gør du dig også den eklatante fejl, som Movia også påpegede på mødet m. transportudvalget: Letbanen bevæger sig på tværs af de store indfaldsveje, ikke på langs. Mange langsomme bus-enheder vil derfor bremse den individuelle trafik ind mod centrum. Derudover er jeg ganske sikker på, at transportudvalget er helt vidende om, at Thomas Gyldal Petersen er borgmester i Herlev.

(De 20-24 mio. er i øvrigt forkert, der var 19,4 mio. i 2016 – et fald på ca. 200.000 fra 2015)

3. At projektet i modsætning til hævdet vil øge den gennemsnitlige transporttid for alle trafikanter.

Du (TP) påstår jeg ikke citerer ham korrekt. Jeg skriver (i citationstegn): ”Ring 3 mister en kørebane i hver retning i det meste af sin længde!”.

Du (TP) skriver i brevet – citerer: ”Letbanen er ikke et supplement, men en erstatning for noget tilsvarende, hvor den yderligere stjæler vejbaneareal fra de andre trafikanter. Det er dette, der drastisk forringer forholdene for biltrafikken, og som bevirker de helt ekstreme trafikantomkostninger, hvis letbanen anlægges! Bemærk, at ”Ring 3” mister en kørebane i hver retning i det meste af sin længde!”.

Det må være op til læserne at vurdere lødigheden, men simpel søgning på letbaneselskabets hjemmeside viser, at postulatet ikke har hold i virkeligheden.

Du er kort sagt velkommen til at være modstander af letbanen. Du må også påstå lige, hvad du vil. Men du er ikke berettiget til at have dine egne facts. Du bør måske også overveje, om ikke det er bedre at tie og blive mistænkt for at være idiot end at åbne munden og fjerne al tvivl.

Publiceret: 19. April 2017 06:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere