Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Nej til lukning af ungdomsklubber

Henriette Breum, kommunalbestyrelsesmedlem (Venstre)

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget har foreslået, at kommunens 9 ungdomsklubber reduceres til 4. De mener det vil øge kvaliteten at danne færre ungdomsmiljøer, som de unge kan besøge på tværs af kommunen.

Det mener vi i Venstre ikke. Vi mener det er rigtig vigtigt, at vi har et lokalt ungdomsklub tilbud for kommunens unge tilknyttet alle skolerne, som det er i dag. I en analyse vi har fået foretaget, er de unge blevet adspurgt og langt størstedelen af dem vægter nærheden højt samtidig med, at de fleste kommer i ungdomsklubben p.g.a deres venner og pædagogerne.

Medlemstallet er lavt i ungdomsklubberne, men overraskende nok er medlemstallet ikke faldet efter den nye skolereform, hvor skoledagen er blevet længere. At tro, at man kan øge medlemstallet ved at reducere antallet af ungdomsklubber og derved øge afstanden for de unge samt sende dem hen til en helt ny klub de ikke er vant til at komme i, tror vi ikke er løsningen.

Helt konkret vil det betyde, at alle de elever, der lige nu går i ungdomsklub på Virum, Hummeltofte og Kongevejens skole vil miste deres lokale ungdomsklub tilbud og i stedet skulle tage til ét samlet for dem alle på Fuglsanggårdsskolen. Ligeledes vil Trongårdsskolen og Taarbæk skole miste deres lokale tilbud for de unge.

De vil miste den nærhed til en lokal ungdomsklub, som også har den store fordel, at pædagogerne qua deres tætte kontakt til eleverne, som de har kendt op gennem årene i SFO og fritidsklub, kan yde en forebyggende indsats for at minimere kriminalitet og misbrugsproblemer blandt de unge. Derfor kan effekten af at have en lokal ungdomsklub heller ikke gøres op i antallet af medlemmer, da alle ungdomsklubber bruger tid på forebyggende arbejde udenfor huset og oftest er disse unge ikke medlemmer i klubben.

At ungdomsklubberne ikke har haft tid til at fokusere på at få flere medlemmer kan jeg sagtens forstå. De har gennem de sidste 3½ år været gennem 2 organisationsændringer samtidig med, at der er kommet en ny skolereform. Det er ikke de mest stabile arbejdsforhold, og der er brugt meget energi på nye tilpasninger og nye arbejdsgange. Skal vi nu udsætte dem for en 3 organisationsændring, vil det skabe endnu mere forvirring og utryghed-noget som bestemt hverken er til gavn for medarbejdere eller de unge.

Jeg vil appellere til, at vi arbejder konstruktivt i stedet for destruktivt, og læser de 14 siders kommentarer til ungdomsklubben de unge er kommet med. Ikke én peger på at større klubber eller længere afstand vil få dem til at komme. Til gengæld har de unge en masse andre gode input til, hvad der skal til for at de kommer i ungdomsklubben. De mange svar viser tydeligt, at de unge både har meninger og ideer til forbedringer-og det bør vi tage fat i, i stedet for at starte med at nedlægge over halvdelen af klubberne. Når skolebestyrelserne og fælles elevrådet samtidig har ytret utilfredshed med lukningerne og forvaltningen oplyser, at der ingen besparelser er at hente ved at nedlægge ungdomsklubber, ja så virker forslaget endnu mere ugennemtænkt.

Jeg er ikke enig i argumentet om, at en reduktion i antallet skulle løfte kvaliteten i ungdomsklub tilbuddet. Snarere tværtimod. Forslaget peger jo i den stik modsatte retning af, hvad de unge selv ønsker.

Nu sendes forslaget i høring, og vi håber, at der lyttes til høringssvarene så høringen ikke blot er et skalkeskjul med det formål at udvise demokratisk korrekthed. For nu er det vel et forslag og ikke en beslutning, der sendes i høring?

Publiceret: 20. November 2015 10:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere