Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Nej, SF, LA “svigter” ikke. Vi kæmper imod letbanen

Anne Jeremiassen, M-KB (LA)
SF beskylder i deres læserbrev Liberal Alliance for ”at svigte”. Angiveligt fordi vi stadig kæmper for, at letbaneprojektet bliver stoppet. Det er en besynderlig anklage, da Liberal Alliance gik til valg på blandt andet at stoppe Letbanen. Så vores svigt er tilsyneladende udløst af, at vi arbejder for dét, vi har lovet. At det skulle være et “svigt”, giver jo ikke megen mening. SF skriver, at ”det er vigtigt med politikere, som lytter til borgerne”, det er svært at være uenig i. SF glemmer åbenbart, at som politiker er det vigtigt at give borgerne mulighed for at komme til orde. Liberal Alliance stillede allerede i marts 2014 forslag om en folkeafstemning om letbanen. Alle partier undtagen Liberal Alliance og Konservative stemte imod. De ønskede ikke at give borgerne en mulighed for at komme til orde. Derfor undrer det mig såre, at SF nu beskylder os for at svigte vores pligt til at lytte, når de selv har modsat sig en folkeafstemning.

SF mener derudover, at vi ikke gennemtænker ”mulige løsninger på de konkrete ulemper, som letbanen medfører i anlægsfasen.” SF glemmer at nævne, at ulemperne efter anlægsfasen, er både større og vedvarende. Så igen skyder SF helt forbi. Vi er nemlig helt enige i, at letbanen har ulemper, og vi mener, de blivende ulemper er langt større, hvorfor den naturlige konsekvens er at aflyse letbanen og se på en busløsning i stedet. Dét er både gennemtænkt og konkret.

Endelig mener SF, at Liberal Alliance er ”useriøse”, fordi anlægget af letbanen angiveligt allerede skulle være besluttet. Her bliver SF’s anklage om manglende seriøsitet til en boomerang, for det forholder sig sådan, at igangsættelse af letbaneanlægget ikke er vedtaget. Det må være, hvad vi kan forholde os til; ikke til andre kommuners forventninger og håb, men til de gældende aftaler. Det står både i principaftalen fra 20. juni 2013, i anlægsloven og notat om letbanen fra Transportministeriet 23. maj 2017, at letbanen vedtages endeligt, når buddene er godkendt. Dags dato pågår der stadig forhandlinger, og ingen af buddene er dermed godkendt. Ergo er det endnu ikke besluttet at igangsætte byggeriet. Hvem der så er useriøs i denne henseende, vil jeg lade læseren vurdere.

Vi mener, at trængselsproblemerne er der, og derfor arbejder vi aktivt for at afløse letbanen med en mere hensigtsmæssig og skånsom løsning. Det bliver vi ved med indtil den endelige beslutning om letbaneprojektets gennemførsel måtte blive truffet, hvilket ifølge Principaftalen først er, når de endelige bud er modtaget.

Så nej, SF vi ”svigter” ikke - vi holder ord, og vi giver ikke bare op.

Publiceret: 11. Oktober 2017 08:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere