Kommunalvalg 2017
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Når ledelsen ikke formår at præstere bedre, må der findes andre til at sidde for bordenden - kommunen svarer

Henrik Saabye, Tokkekøbvej 51, Allerød
Forholder det sig virkelig sådan, at er man én gang ansat som offentlig leder, chef eller direktør i LTK, så er man urørlig uanset hvordan, man forvalter sit arbejde?

Hvem tjekker, at lederne gør deres arbejde ordentligt, og hvem kikker cheferne over skulderen, og hvordan tjekkes der op på direktørerne på direktionsgangen. Tilsyneladende ingen, eller man tjekker måske hinanden?

Har vi her at gøre med ’Vor tids herremænd og kvinder’!

På Bostedet Chr. X Allé i Lyngby viser en aktindsigt, at afgangen af medarbejdere ligger på 27,88 procent i gennemsnit per år de sidste fem år. Hvilket svarer til 26, 5 personer per år.

Hertil kommer sygefravær beregnet per fuldtidsansat, der ligger på 22,42 dage i gennemsnit per år de sidste fem år.

Bostedet Chr. X Allé er et bosted for mennesker med autisme, der har brug for stabilitet, faste rutiner og medarbejdere, der kender beboernes vaner og særheder. Her er altså tale om mennesker, der har det svært overfor selv små forandringer, og nye ansigter.

Gad vide, hvilke succeskriterier der mon er gældende i Centret for Social Indsats?

Man forundres og forarges over, at dem, der har ansvaret, passivt ser til og ensidigt lytter til lederenes udlægning og lukker øjnene for realiteterne, men en ting er helt klart, det er ikke trivsel og stabile forhold for borgeren, eller et godt arbejdsmiljø, der gælder som succeskriterie.

Emnet er topaktuelt i forbindelse med kommunalvalg, der ikke alene handler om Letbane, skoledistrikter mm, men også om hvordan den vedtagne politik omsættes af de ansvarlige, og hvordan det påvirker borgerne i kommunen.

Meget handler om penge, men det handler også om menneskesyn og værdier i livet, og hvordan egne livsværdier påvirker andre mennesker livsvilkår.

Ovenstående kan man simpelhent ikke være bekendt, så når ledelsen ikke formår at præstere bedre, må der findes andre til at sidde for bordenden. Men det er måske for dyrt? Og så må andre længere nede i hierarkiet betale prisen.

Centerchefen er løbende blevet orienteret om en række mangler og kritisable forhold, der er medvirkende til udskiftningen og det høje sygefravær, men det har hun valgt at ignorere. Så er det, man spørger, hvor er politikerne henne?

Der er altså hvert år de sidste fem år blevet sagt farvel til cirka 26 personer og goddag til nogenlunde det samme, altså 52 personer pr. år. Hvilken kæmpe administration det kræver. Hertil kommer prisen og tidsforbruget, alt sammen betalt af skattekroner. Nogle steder vælger man at lade der gå en måned eller flere fra afgang til ny tilgang, så det betaler omkostningerne ved ny ansættelser. En faktisk nednormering.

Mon de kommuner, der har borgere boende på Chr. X, alle er klar over, hvad de også betaler for?

Disse forhold har beboerne ingen indflydelse på eller nogen forudsætninger for at forstå. De må affinde sig med forholdene, som de er. Beboerne har medarbejderne og de pårørende til at tale deres sag. Men hvad enten man er ansat eller pårørende, er der mange eksempler på negative reaktioner, overfor dem, der fremkommer med ønsker, kritik eller påpeger mangler.

Forvaltningen svarer

Kommunen er bekendt med læserbrevsskribentens synspunkter og interesse i kommunen, og vi lytter naturligvis gerne til kritik. I forhold til ledelse, ansættelser og praksis på kommunens institutioner, arbejder forvaltningen løbende med kvaliteten og praksis, hvilket foregår i samarbejde med ledelse, medarbejdere og brugere. Af hensyn til dette arbejde og samarbejde vil det være for vidtgående, at det skal foregå gennem pressen. Derfor kan vi ikke svare i detaljer på læserbrevet. Vi kan dog forsikre interesserede om, at kommunen tilstræber professionel ledelse og gode forhold på vores institutioner, ligesom vi også løbende arbejder med udvikling og forbedring af forholdene

Publiceret: 20. November 2017 08:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt