Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Mere sammenhængende sundhed tættere på borgeren

Randi Mondorf, M-REG (V)
’Den nære sundhed’ er rykket tættere på borgeren, ja faktisk kan den foregå hjemme i sofaen.

Som borger kan det ofte være frustrerende at blive sendt fra den ene undersøgelse et sted til en behandling et andet sted. Som ældre kan det være en stor udfordring.

Nu ser det ud til, at der er banet vej til, at mere behandling kan foregå hjemme eller tæt på borgeren.

En aftale mellem Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indeholder en række anbefalinger til hvordan, der kan skabes et mere sammenhængende sundhedstilbud for borgerne. Det gælder ikke mindst ældre og borgere med flere kroniske sygdomme, som typisk har nogle behandlingsforløb, der går på tværs af sektorer. I dag kan et typisk forløb inkludere hospitaler, praktiserende læger, kommunalt ansatte sygeplejersker og plejepersonale og forskellige former for genoptræningstilbud, hvilket kan opleves som lidt af et forhindringsforløb.

Når vi i Region Hovedstaden de seneste fire år har haft et mål, der hedder: ’Patientens situation i centrum’, og ’det er patientens behov, der skal styre behandlingsforløbet’ - så er det præcist, dette her, vi mener. Det skal ikke være rigide aftaler eller faggrænser, der er styrende for, hvorvidt en borger kan få et mere smidigt behandlingsforløb, og vi skal udnytte de muligheder teknologien tilbyder.

Omdrejningspunktet skal være borgerens behandlingssituation, uanset om den fagligt ansvarlige er en kommune, region eller en praktiserende læge.

Det indebærer eksempelvis, at visse ambulante behandlinger eller kontroller i fremtiden kan blive udført af den praktiserende læge, men under supervision og instruktion fra hospitalet. Det samme gælder en specialsygeplejerske på et plejehjem. Et andet tiltag udsprunget af aftalen er fast tilknyttede læger til plejecentrene, og i nogle kommuner kommer er et samarbejde om en fælles akutfunktion også på vej, hvilket vil give plejepersonale en hurtigere tilgang til en læge om natten.

Det er en nyskabelse, som vil komme rigtig mange af vores ældre borgere til gode, ikke mindst fordi mange ældre borgere har en række forskellige sygdomme, som kræver en vifte af forskellige behandlinger.

Det er den helt rigtige vej at gå og jeg er meget tilfreds med de nye muligheder.

Publiceret: 13. Oktober 2017 08:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere