Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Man behøver ikke være fjender, selv om man mener noget forskelligt om letbanen

Borgmester Sofia Osmani (K) og Gitte Kjær-Westermann (R)
Nogle gange er det bedste udgangspunkt at være enige om at være uenige. Sådan har vi det med Letbanen. Vi respekterer hinandens holdninger og vi bestræber os på at holde en god tone i debatten.

Som udgangspunkt har vi begge opvejet fordele og ulemper ved Letbanen. Resultatet vi er kommet frem til er ikke det samme, men vi er enige om rammen og om nogle af de fordele – og ulemper der er.

Rammen

Anlæg af banen samlet 556 mio. kr. der afdrages over 40 år.

Investering i togsæt og drift på ca 390 mio kr. over 40 år hvorfra kan modregnes besparelser på busdrift på ca 250 mio

Samlet udgift over 40 år 696 mio. kr.

Dertil kommer udgifter til bl.a. kommunikation, trafikanalyser, trafikstyring og byrum på Klampenborgvej.

Finansieringen er allerede indarbejdet i kommunens budgetter

10 andre kommuner, staten, og regionen er for projektet, og alle inkl. et flertal i Lyngby-Taarbæk har stemt for det fem gange.

Det kan blive dyrt – og måske umuligt - at bakke ud af aftalen. Hvis prisen holder sig indenfor den afsatte ramme, er det slet ikke sikkert vi kan ændre beslutningen, uden at det får for store økonomiske konsekvenser. Det kræver et flertal blandt de elleve kommuner i samarbejdet at træde ud. Alle 10 andre kommuner bakker her før valget helhjertet op om letbanen. Kun i Lyngby og Gladsaxe er der modstand fra et mindretal.

Fordele

Vi er enige om følgende fordele ved Letbanen.

* Flere afgange med kollektiv trafik fra letbanestationerne.

* Færre busser betyder mindre forurening i byområder, da Letbanen kører på el (strømmen produceres et andet sted).

* Letbanen har en høj passagerkomfort.

* En letbane er en meget handicapvenlig og cyklistvenlig løsning pga. den niveaufri indstigning. Samtidig har den større kørselskomfort end busser.

* Letbanen binder DTU og Lyngby Centrum sammen på en ny måde.

Ulemper

Og vi er enige om følgende ulemper

* Anlægsudfordringer i en periode på 1-2 år. Både borgere og forretningsliv frygter ’byggerodet’ og trafikken i anlægsfasen.

* Færre busser til at servicere dem der ikke bor ved en Letbanestation.

* Hastigheden for bilister sænkes på strækningen, af sikkerhedsmæssige årsager, det kan betyde lidt forøget rejsetid for biler

* Transformerstationer, der ikke pynter på landskabet

* Udkørsel fra eget hjem bliver vanskeligere for nogle få, jf. de engelske rækkehuse på Buddingevej.

* Som med tog, kan der opstå driftsnedbrud en sjælden gang imellem. Her kan togsæt ikke passere hinanden, og busser kan ikke køre på skinnerne.

Her ophører vores enighed. På Gittes positivliste er yderligere 11 argumenter for Letbanen – og det samme er der på Sofias liste over ulemper. Vi vil gerne dele vores mellemregninger med borgerne. Så kan enhver selv tilføje, trække fra og gøre deres regnebræt op.

Og så er vores ambition, at vi, uanset valgresultatet og Letbanens fremtid, vil arbejde konstruktivt sammen, når først der er truffet en beslutning og sat streg under resultatet.

Publiceret: 20. November 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

Valget netop nu