Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Magtarrogance, politikerlede og kommunalvalg

Ann Christensen, Buddingevej 24b, 2800 Lyngby

Der tales i øjeblikket ofte om politikerlede – om manglende dialog mellem politikere og borgere, og om politikernes begrænsede troværdighed. Er disse synspunkter korrekte, og hvad er i bekræftende fald baggrunden for og konsekvenserne af dem?

Når man læser Det Grønne Områdes artikel 7. marts 2017: 'Letbanen og affaldssortering står i vejen for flygtningeaftale', får man en vis indsigt i problematikken.

1. En borgergruppe har et problem med den planlagte Letbane. De har været i dialog med kommunalbestyrelsen og forvaltningen, som har fralagt sig ansvar og henvist til andre myndigheder: transportminister og Letbaneselskabet.

2. Borgergruppen benytter sig herefter af en efterhånden – desværre – velkendt politisk manøvre. Som pressionsmiddel benytter de et andet politisk ømtåleligt politisk emne, nemlig flygtningeboliger, for at få lydhørhed for deres initiale problem.

3. Kommunalpolitikere forsøger herefter med magtarrogance at nedgøre borgergruppen for deres – af politikere tillærte – metode for at opnå dialog.

4. Samtidig forsøger kommunalpolitikere at sætte borgergruppen på plads. I forbindelse med henvisning til andre myndigheder anføres eksempelvis, at 'det er bare ikke os, der bestemmer'.

Artiklen peger alt i alt på en række forhold, som kan være med til at forklare den opståede politikerlede. Den skal muligvis søges i det forhold, at nogle kommunalpolitikere i for høj grad har deres egen agenda og mangler lydhørhed overfor de borgere, som de repræsenterer? At nogle 'slår sig op' på lokalpolitiske sager, som de ikke agter/magter at kæmpe engageret for? At nogle er tvetydige og/eller tilbageholdende i deres udsagn, fordi de er låst af deres 'moderparti', der ses at 'handle' med deres politiske mærkesager? At lokalpolitikere benytter metoden med at henvise til etablerede 'projektmyndigheder', når der skal tages ansvar -'projektmyndigheder', der ikke har de lokale borgeres interesser som førsteprioritet - en metode, som samtidig for lokalpolitikere har den sidegevinst, at de selv undgår at blive 'fedtet ind' i ubehagelige lokalsager?

Resultatet af disse forhold er, at jeg som borger står desillusioneret tilbage og usikker på, hvilket parti og hvilken lokalpolitiker, jeg ved det kommende kommunalvalg kan regne med.

Publiceret: 20. Marts 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere