Kommunalvalg 2017
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Lundtofteparkens bestyrelse lækker cpr-numre - bestyrelsen svarer

Robert Cole, Lyndtofteparken 7,1,th. 2800 Lyngby
Det 7/11 2017 fik alle 660 beboere i Lundtofteparken en ellers sjælden stor åbenhed omkring et boligselskabs bestyrelse. Paradoksalt nok, så galt åbenheden ikke Boligorganisationens Samvirkes egen selskabsbestyrelse, men til gængæld Lyngby Almennyttige boligselskabs samlede bestyrelse.

Åbenheden bestod i at offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes navne og cpr.nr. samt at de får kr. 12.876,- for ”arbejdet” i selskabsbestyrelsen. Selskabet har regnet ud at det koster kr. 103.013,- om året som beboerne i Lyngby Almennyttige boligselskab skal betale gennem deres husleje.

For hvem som ikke ved hvilke beboer som der er tale om, så kan jeg nævne: Sorgenfrivang 1- 2, Degnebakken, Bøgeparken, Bondebyen og Vinkelvej 4-14.

Nu ved Lundtofteparkens beboere dette og man må formode at bestyrelsesmedlemmerne i Boligorganisationens Samvirke får nogen lunde det samme for deres ”arbejde”.

Jeg vil formode at Datatilsynet nok skal forklare Lundtofteparkens afdelingsbestyrelse eller DAB hvad en sådan lovovertrædelse skal takseres til. Til gængæld så er afdelingsbestyrelsen ikke særlig meddelsom, når det gælder forhold som vedrører Lundtofteparkens beboere og som beboerne med rette burde orienteres om.

Alle kender jo nok efter hånden til de skjulte dagsordener omkring hus og forretningsbyggeri i Lundtofte, men som noget nyt, så er vi lige blevet præsenteret for et ”tilbud” fra Vestforbrændingen omkring overgang til fjernvarme. Dette tilbud blev sendt til bestyrelsen i Lundtofte d 1/12 2016, men først præsenteret beboerne d. 7/11 2017 til efterfølgende godkendelse på afdelingsmødet d. 14/11 2017. Til orientering så er det derved blevet hemmeligholdt på afdelingsmødet d. 2/3 2017.

Nu forventer afdelingsbestyrelsen at mødedeltagerne skal kunne træffe en så stor og vigtig beslutning på en uge, ud fra et tilbud fra Vestforbrændingen.

Sådan bliver beboerne i Lundtofteparken manipuleret og foregøglet at man kan spare kr. 249.000,- om året ved at sige ja til ”Tilbuddet”, men der ligger langt høre besparelse i vente, hvis alle forhold tages med i betragtning.

Dette er derfor den første smagsprøve på hvad der venter os omkring de flyvske tanker omkring Liv i Lundtofte.

Boligorganisationen SAMVIRKE svarer

Det er rigtig, som Robert Cole skriver, at der i forbindelse med indkaldelsen til vores afdelingsmøde skete en fejl fra vores administration på Finsensvej - det var en beklagelig fejl, at der var kommet en kopi med fra et andet boligselskab med navne og personnr. på. Men det, Robert glemmer at fortælle, er, at så snart fejlen bliver opdaget bliver de pågældende personer naturligvis kontaktet og vores personale går rundt til samtlige husstande og samler kopien ind i løbet af eftermiddagen og aften - til oplysning er der samlet over 600 kopier sammen af de 635.

Robert har lige deltaget i vores afdelingsmøde og hørte han en forklaring på den beklaglige fejl der var sket desværre sker der fejl nogen gange, også fejl der ikke skulle ske - afdelingsmødet tog naturligvis forklaringen til efterretning.

Hvorfor Robert tager kontakt til andre myndigheder må så for hans egen regning.

Så antydes det, at der er meget som er hemmeligt for beboerne til det er der bare og sige - alt er offentlig regnskaber, referater m.v. - til almen oplysning blev afdelingsbestyrelsens beretning godkendt enstemmingt af forsamlingen inklusive Robert.

Det er lidt kedeligt, at man prøver og fremstille det arbejde, der udføres af afdelingsbestyrelsen og de mange frivillige i Lundtofteparken som om det er noget fordækt.

Sagen om eventuel tilslutning til fjernvarme har været omtalt for beboerne i gennem flere år og det er rigtig, at punktet var på igen på vores afdeilngsmøde - men det er også værd og bemærke, at der var så mange spørgsmål om fjernvarme som man ikke lige kunne svare på fra Vestforbrændning og vores adminstrationsselskab - at bestyrelsen valgte og udsætte sagen og afholder et særlig informationsmøde om sagen - inden den kommer på dagsorden på vores næste afdelingsmøde.

Sådan fungere beboere demokrati i dagens Danmark og det er det store flertal af beboere heldigvis glade og tilfredse med - vi håber Robert også en dag vil sætte pris på demokrati i praktisk - intet er skjult eller bliver trukket ned over hovedet på nogen.

Publiceret: 20. November 2017 09:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere