Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Lundtofte Borgerforening ønsker mere borgerinddragelse

Af Michael M. Jørgensen, formand Lundtofte Borgerforening

Kære alle kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Lundtofte Borgerforening er gået i gang med at forberede svar på de foreslåede ændringer til kommuneplanen, formuleret i en helhedsplan for hele Lundtofte. Det er vi nødt til, fordi det er nu offentligt, hvad der er på vej.

Vi ville ønske, at man havde gjort mere for at inddrage borgerne undervejs i processen, da vi stadig mærker, at borgerne i området først er ved at blive opmærksomme nu - det er ikke meningen, at folk skal læse om deres hjems fremtid via sociale medier og aviser - de skal inddrages aktivt af deres folkevalgte og forvaltningen. Med en så omfattende plan og så kort en periode til at formulere meningsfulde svar, bliver det mest til reaktion og mindre til interaktion for de fleste. Der går kort fortalt følelser i det.

Vi vil dog i borgerforeningen gøre vores bedste for at være konstruktive og komme med konkrete forslag til både de forhold, der er nævnt i helhedsplanen og til forhold, vi gerne vil have med, men som ikke er nævnt.

Helhedsplanen er lavet af et rådgivende ingeniørfirma sammen med forvaltningen og en politisk styregruppe. Den har været undervejs i næsten et år nu - før da var planen allerede under planlægning i teknisk afdelings planafdeling. Vi, som bor i Lundtofte har 1 uge + en høring hen over en sommerferie til at komme med vores input, som i øvrigt ifølge planen bliver efterspurgt.

Det er ikke fair og demokratisk at udsende et så omfattende materiale, der alligevel er så sporadisk beskrevet i forhold til trafikmængder, trafikløsninger og miljøpåvirkninger i det hele taget for slet ikke at tale om en den manglende analyse af, hvilke sociale effekter, der følger af at bygge flere familieboliger i bl.a. Lundtofteparken - og så forvente, at det bliver kvalificeret af borgerne på blot 8 uger hen over sommerferien.

Det er udemokratisk, da det reelt sætter høringen skakmat at man skal tage stilling til en så stor plan på et så spinkelt data grundlag på så kort tid.

Ingen borgere kan overskue et så stort planområde på én gang, og ingen borgere kan overskue konsekvenserne for hele Lundtofte. At dømme ud fra forslaget til helhedsplanen, virker det som om, politikerne heller ikke selv kan overskue, hvad de skal vælge, hvorfor de spørger borgerne – og så er vi tilbage i ringen. Vi har brug for meget mere tid og meget flere oplysninger.

Vi vil gerne stole på, at I lytter, når I beder om, at vi kommer med vores mening, men processen har ikke lagt vægt på en demokratisk inddragelse, men har derimod været præget af hemmeligholdelse af mellemresultater og lukkethed. De få referater, der har været adgang til, er oftest kommet for sent og fortæller intet om indhold og viser ingen bilag på, hvad man reelt har drøftet.

Der har været debat om forhold, der er sivet ud, hvilket har resulteret i løfter og udsagn fra politisk side, for at berolige borgerne, men hvis man alligevel tager hele paletten af muligheder og propper tilbage i en slags bruttoplan, hvorfor så overhovedet drøfte indholdet og pille fra undervejs.

Der blev holdt workshops i efteråret 2016 som var klart domineret af politikere, forvaltningens egne folk og rådgivere. Workshopsene skulle definere allerede udstukne rammer om, at der skulle fortættes, så den rådgivende ingeniør kunne arbejde videre med det. Men der er ingen, der har spurgt Lundtofte, om vi ønsker at bo tættere. Der er ingen, der nogensinde har spurgt Lundtofte, hvordan vi vil have vores bydel.

Pil planen af beslutningsprocessen, og lad os få tid til at sætte os ordentligt ind i alle facetter, så vi ikke ødelægger Lundtofte med alt for hurtige beslutninger.

Vi vil gerne være med til at skabe et bedre Lundtofte sammen med kommunalbestyrelsen - vi kan stadig skaffe ekstra børn til skolen (hvis det er det, der er nødvendigt.

Vi kan stadig skabe forbindelse til DTU og bedre forbindelser, og vi kan gøre det med respekt for historien i Lundtofte og ved bevarelse og forbedring af langt flere grønne områder og grønne kiler, end den forelagte helhedsplan foreskriver.

Vi kan stadig skabe og fastholde det butiksliv, der er naturligt i en moderne virkelighed – det kræver heller ikke en helhedsplan.

Helhedsplanen er alt for voldsom. Man tager et voldsomt greb på en hel bydel og tvinger byggeri ganske massiv skala ned over borgerne uden at vi får tid til at komme med vore bud på, hvilket Lundtofte, vi vil have.

Når helhedsplanen er besluttet, bliver den til kommuneplan umiddelbart efter og så er der pivåbent for lokalplanerne. Sæt nu farten ned - hvorfor skal det gå så stærkt?

Lad alle borgere i Lundtofte få ordentlig besked om, hvad helhedsplanen består af (via e-boks + offentliggørelse i DGO og på kommunens hjemmeside) – lige nu er det eneste sted, du reelt kan se, hvad det handler om via et link til en dagsorden med bilag til et møde i Byplanudvalget den 12. juni 2017. Det vil langt de fleste borgere aldrig gøre endsige vide, at de burde have gjort det.

Og åben op for en demokratisk dialog, i stedet for at sende helhedsplanen i formel høring (som sætter alle borgere i Lundtofte under pres) med efterfølgende beslutning om kommuneplan, lokalplaner osv.. Vi foreslår, at beslutningsprocessen om helhedsplanen suspenderes i 6 måneder, der i stedet anvendes til direkte dialog med de berørte borgere, borgerforeningen, alle grundejerforeninger og beboere i Lundtofte området. Det kan gøres på dialog møder om de enkelte planområder, ved at bede om forslag fra borgerne for de enkelte planområder eller ved at lade borgerne komme med visionsforslag og konkrete ideer til, hvordan de ser et fremtidigt Lundtofte.

Igen, hvorfor skal det gå så hurtigt - fremtiden skal nok komme, men vi har jo ikke travlt - skal vi ikke hellere gå en god fremtid i møde end at jappe beslutninger igennem, vi ikke kan ændre bagefter?

Sådan noget som det her skal vokse inden i borgerne – man skal vænne sig til tanken, man skal kunne mærke efter, hvad man selv føler - vi havde workshop i dag i borgerforeningen og det var smerteligt tydeligt, at dem. der godt vidste, hvad det var og havde været med i processen nogen tid, var mentalt forberedt, hvorimod alle, for hvem helhedsplanen var noget nyt, nærmest var i chok over volumen, datamængder, svartider og så videre.

Hvis man ikke er på Facebook eller ikke læser DGO har man reelt blot fået én eneste orientering fra kommunen om, at noget var på vej, og det var en forhørings-skrivelse i juni 2016 via e-post, som var meget lidt konkret og for mange slet ikke har givet mening at forholde sig til. I øvrigt blev den kun sendt til en relativ lille del af Lundtofte i forhold til, hvor mange mennesker i Lundtofte, der bliver påvirket af helhedsplanen (afspejles af, at høringsområdet foreslås udvidet)

Nu er der konkret viden om, hvad der kan være på vej, og folk skal have lov til at kapere det, komme sig over chokket over de omfattende forslag til byggerier, gå i gang med at overveje, hvad man egentligt ønsker for Lundtofte og måske ligefrem komme frem til en fase, hvor der kommer gode ideer ud af det.

Lundtofte Borgerforening stiller sig til rådighed som en samarbejdspartner og ser gerne på alle projekt ideer fra den helhedsplan, der er på vej, men vi har også selv en masse ideer til både bedre udnyttelse af kommunale ejendomme, bedre forbindelser og i det hele taget til at få en endnu bedre by.

Lad os få et samarbejde for Lundtoftes skyld, men uden at vi samtidig skal have en truende høring hængende over byen.

Publiceret: 16. Juni 2017 15:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere