Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Letbanen er en del af løsningen - ikke en del af problemet!

Søren P. Rasmussen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, skriver:

Det er positivt, at Letbanen diskuteres, og jeg har mødt mange borgere med gode spørgsmål og ideer, som der er blevet lyttet til i processen. At Jan Kaspersen er imod Letbanen respekterer jeg. Så mit indlæg er ikke et forsøg på at omvende ham, men er nødvendigt for at rette op på nogle af de falske påstande, han fremkom med i sit indlæg i DGO i sidste uge.

Letbanen koster ikke 7 mia. kr. at anlægge - men 3,9 mia. kr. Staten og Regionen betaler tilsammen 2,4 mia. kr. De 11 kommuner, der er med i projektet betaler den resterende del på 1,5 mia. kr. efter en fordelingsnøgle, alle kommuner har godkendt. Fordelingsnøglen er baseret på antal stationer, antal km Letbane, indbyggertal og antallet af nye stationære områder, der kan udvikles. Fordelingen af udgifterne mellem Staten, regionen og kommunerne er den samme model hos os som for Letbanen i Århus og Odense.

Jeg sidder i Letbanebestyrelsen som repræsentant for de 11 kommuner og ikke kun for Lyngby-Taarbæk. Det betyder, at jeg varetager alle 11 kommuners ønsker. Så hvis Jan Kaspersen ønsker, jeg skal arbejde for noget i bestyrelsen, skal han bare overbevise de 11 kommuner om, at det er en god idé. Så vil jeg kæmpe for det i bestyrelsen.

Det er ikke Letbanebestyrelsen, som jeg sidder i, der har gennemført VVM-høringen. Det er Transportministeriet. Dermed er det også kyndige fagfolk, der har forholdt sig til indsigelserne og muligheden for andre løsninger i forhold til busser m.m.

Letbanen er en omkostning for alle de 11 kommuner, der er med. Men ingen andre end Lyngby-Taarbæk har på nuværende tidspunkt høstet så store gevinster i form af virksomheder, der placerer sig her i kommunen i tiltro til, at Letbanen kommer. De indtægter, vi får i form af dækningsafgift og skatter fra disse virksomheder, overstiger de udgifter, vi har til anlægget af Letbanen.

Der har gennem årene været masser af dialog og høringer i forhold til Letbanen, og der er blevet lyttet og løbende tilpasset. Til gengæld har Jan Kaspersen og De Konservative ikke gennemført en høring i forhold til at bruge 163 millioner kr. på en rådhusrenovering og i stedet nedlægge borgerrådgiveren, lukke Epitalet og spare på ældreområdet m.m...og det finder jeg, og ifølge læserbreve i DGO, mange andre borgere kritisabelt.

Man kan ønske sig folkeafstemninger om mange ting. Men hvor går grænsen for, hvad der skal stemmes om? Er det økonomien, der skal afgøre det? Antallet, det har indflydelse på? De menneskelige omkostninger? Eller helt andre faktorer? Borgerne sammensætter en kommunalbestyrelse hvert 4. år, og vi må stå til ansvar for vores beslutninger efter en dialog og høring af borgerne. Letbanen har været i høring hos borgerne. Det kom de mange besparelser, som Jan Kaspersen og De Konservative fik vedtaget i budgettet ikke - og det er trist.

Publiceret: 03. November 2015 15:39
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere