Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Lad demokratiet (borgerne) bestemme

Mogens Friis, Langs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

Kommunalpolitik er blevet en “legeplads” for politikernes egne ambitioner, og ofte er det imod borgernes ønsker i sager, der tit ligger på tværs af et politisk tilhørsforhold.

Politikerne kan ikke længere blot henholde sig til det repræsentative demokrati med valg hvert fjerde år – det holder simpelthen ikke længere, hvor tilslutningen til vælgerforeningerne stort set er lig nul i forhold til det samlede vælgerantal. Ingen partier i Lyngby-Tårbæk kommune har mere end cirka 200 medlemmer – i fremtiden vil det kun blive endnu mindre, uden tvivl. Der er flere medlemmer af folkekirken end i partierne.

Vi er endt i et “demokratur”, hvor det kun er de få, der bestemmer – det er til skade for os alle og demokratiets fremtid som helhed!

For en gang skyld er jeg fuldstændig enig med DF i det spørgsmål. Se på Schweiz, der har løbende afstemninger – det er godt for demokratiet.

Desværre kan hverken Socialdemokratiet eller Venstre se fornuften i at spørge borgerne, men henholder sig til, at det 'alene' er og skal være politikernes ansvar – har man hørt magen til vrøvl, det er dog vælgerne, der har stemt dem ind og kan stemme dem ud igen om nødvendigt.

Citat fra Ritzau:

'Dansk Folkeparti foreslår, at borgere med et 'passende' antal underskrifter skal kunne kræve en kommunal folkeafstemning i en sag, hvor byrådet har truffet beslutning.

Partiet foreslår samtidig, at der skal indføres bindende kommunale folkeafstemninger i stedet for de vejledende afstemninger, hvor vælgerne blot bliver spurgt til råds.

“Det vigtigste er, at borgerne får mulighed for at sige ja eller nej til nogle ting. I dag er det politikere, der bestemmer på vegne af borgerne”, siger folkeskole- og kulturordfører Alex Ahrendtsen'.

Forslaget bliver afvist af både Venstre og Socialdemokratiet.

Venstres kommunalordfører, Carl Holst, frygter, at sådan et system vil skabe enkeltsagspolitik, der er bestemt af nogle få konkrete sager og ikke af en grundlæggende politisk overbevisning. (Min bemærkning: Ja, Holst – tit er man ikke enig, og det behøver man heller ikke at være.)

“Det er Venstre umiddelbart ikke positiv overfor. Vi har et repræsentativt demokrati, hvor vælgerne vælger dem, der skal repræsentere deres holdninger”, siger Carl Holst. (Min bemærkning: Det er jo netop det, der er systemfejlen.)

Socialdemokratiets kommunalordfører, Magnus Heunicke, siger, at der er behov for mere lokalt selvstyre, ikke mindre.

“Byrådet har ansvaret for at tage vare på helheden og tænke på samtlige borgere, når der træffes beslutninger. Det gælder også de mindre populære beslutninger”, siger han. (Min bemærkning: Ja, Heuniche - du siger et, men vil noget andet. Det kan borgerne også godt finde ud af, og politikerne skal vel ikke gå imod deres valgmandat i enkeltsager.)

Kære borgere, stem dog nogle nye politikere og partier ind i byrådet! Ellers fortsætter den sædvanlige politiske trædemølle igen de næste fire år, og I er bare stemmekvæg en gang til.

Publiceret: 18. April 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere