Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har et særligt nationalt ansvar

Anders Bjarklev, rektor DTU
Den kommende måned vil blive præget af kommunalvalget den 21. november. DTU har aktiviteter over hele Danmark og et tæt samarbejde med de kommuner, hvor vi er til stede. Det gælder naturligvis især Lyngby-Taarbæk kommune, som huser vores hovedcampus.

DTU’s campus i Lyngby gennemgår i disse år store forandringer med mange nybyggerier, og vi får stadig flere studerende og medarbejdere. Men vi er ikke de eneste i kommunen, der vokser. En række store, forskningstunge virksomheder har bl.a. på grund af nærheden til DTU etableret sig her. Det gælder f.eks. Microsoft, Maersk Drilling og snart også Novozymes.

Værtskabet for et eliteuniversitet og en række globale virksomheder giver Lyngby-Taarbæk Kommune et særligt ansvar, som rækker ud over, hvad der er sædvanligt for en kommune. Kommunen, universitetet og virksomhederne skal nemlig udvikle sig sammen, ikke bare de næste fire år, men langt ud i fremtiden.

Derfor håber vi, at medlemmerne af den kommunalbestyrelse, der bliver valgt 21. november, har forståelse for, at Lyngby ikke bare er en forstad til København, men en kommune med en national forpligtelse til at sikre optimale forhold for et eliteuniversitet og adskillige store, internationale videnvirksomheder. Kommunen bør blandt andet sørge for, at der opføres flere boliger, især mindre og gerne almene boliger, både til DTU’s studerende og til de medarbejdere, der kommer hertil for at arbejde på universitetet eller i en af de internationale virksomheder. Det er desuden vigtigt, at kommunen som planmyndighed påtager sig et nationalt ansvar for, at DTU kan udvikle sin campus med det perspektiv, at universitetet også er her om 100 år, ja sikkert endda om 200 år.

Om nogle år vil letbanen slynge sig gennem kommunen og DTU’s campus. Det er barnelærdom for alle byplanlæggere, at man skal bygge tæt og højt omkring stationerne for at få fuldt udbytte af den type infrastruktur, helt i tråd med grundtankerne i Fingerplanen.

Derfor virker det ikke logisk med lave bebyggelsesprocenter og unødige begrænsninger i byggehøjden i tracéet ud til Helsingørmotorvejen, når der i øvrigt ikke er særlige hensyn at tage til f.eks. naturområder.

Men det ændrer ikke ved, at Lyngby-Taarbæk har de bedste muligheder for at udvikle sig til fremtidens vidensby. Det ser vi frem til at samarbejde med den nye kommunalbestyrelse om.

Publiceret: 12. November 2017 14:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

Valget netop nu