Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Kan man stole på et boligselskab som Fortunen Øst?

Ole Kragh Jensen, Akademivej 15, Kgs. Lyngby
Mit svar til formand Eliasen Lyngby Boligselskab.

Jeg skrev, at Lyngby Boligselskab ville bygge 150 lejligheder på Fortunen Øst grund for at tjene 775.350 kroner mere end de 1.618.000 kroner som lejerne i Fortunen Øst betaler i administrationsbidrag.

Hvad får lejerne så for de 1.618.000 kroner i administrationsbidrag?

Det, er der ingen, der ved. Efter loven er boligselskabet ikke forpligtiget til at specificere, hvordan deres administrations regning fremkommer.

Et boligselskab er den eneste erhvervsvirksomhed i landet, der ikke er underlagt betalingsloven, som kræver specificere regninger. Et boligselskab, der ikke aflægger time-sagsregnskab for, hvad de har lavet i administration for lejerne, kan man stole på dem?

Boligselskabet udfører vedligehold og forbedringer i bebyggelsen. Nye gelændre 250.000 kroner, opsætning af skilte, håndværkere. Hvor meget betaler boligselskabet for sine leverandører, og hvor meget ’sælger’ de dem så igen for til lejerne - hvis de gør det?

Ingen ved det. Efter loven har lejerne ingen ret til at se bilag og tilbud.

Når der er større moderniseringer, skal der optages kreditforeningslån. Efter altanmodernisering her i Fortunen Øst afleverede boligselskabet sit endelige byggeregnskab til kommunen. Lejerne havde godkendt et lån på 6,5 procent. KAB statsautoriserede revisorer skrev, ”de ikke var oplyst om byggeriets finansiering, som de ikke havde gennemgået”. Finansieringen er renter og afdrag på lånet, det er alfa og omega, det vigtigste for alle bygherrer, fordi det bestemmer, hvad man skal sidde for i rente og afdrag.

Hvorfor oplyste boligselskabet så ikke finansieringen? Vi ved fra almenloven, at et byggelån kan ombyttes til et lavere forrentet 3,5 procent byggelån i Landsbyggefonden. Hvorfor har boligselskabet ikke medtaget finansieringen til altanmoderniseringen? Vi, de regnskabsblinde lejere, vi ved det ikke.

Hvad ret har lejerne? De får lov til engang om året at få et regnskab, som de kan sige ja eller nej til eller lave en papirflyver af.

Så var der jo hr. Eliasen. Det er det beboervalgte repræsentantskab, der beslutter køb, salg, og nybyggeri skriver han. Javel, jeg er ganske enig i hans lovmedhold, men det her handler ikke om køb og salg, det handler om Eliasen ønsker at rive Fortunen Øst sportshaller ned, som er beboernes tinglyste fælleareal. En bygning, der er opført som almen bebyggelse, en hal, som har modtaget støtte fra Landsbyggefonden, og som beboerne betaler til over lejen.

Og hvordan prøver boligselskabet så at få revet sportshallerne ned uden om Almenloven. Vor tilsynsførende KAB-pige skrev. ”Vi har et frasalg af grundstykket til ny afdeling, Det forhold der ligger haller på grundstykket ændre ikke ved dette, hallerne følger med i handlen. Altså oversat. Vi køber en grund, hvad søren, der ligger en sportshal, den har vi slet ikke set, den raver vi ned i en fart, for efter loven har vi ret til at købe grunden.

Boligselskabet oplyser deres lejere er mindrebemidlede. Det lader til, at nogen i boligselskabet også tror, vi er mindre begavede.

Sagen er tilsendt Folketingets Ombudsmand, og kommunalbestyrelsen er orienteret, at deres lokalplan for redrivning af sportshallerne er lovstridig.

Publiceret: 06. Oktober 2017 06:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt