Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Indfør folkeafstemning om store sager

Af Thomas Frederiksen, kandidat til KB (LA)
Mit seneste læserbrev om borgerinddragelse (23.6.2017) medførte en interessant debat på Facebook. Venstre efterlyser generelle kriterier for, hvilke lokale sager der kan sendes til (vejledende) folkeafstemning. Det vil vi gerne imødekomme. Samtidig vil jeg indledningsvist gerne takke Søren P. Rasmussen for hans deltagelse i denne meget principielle debat.

Debatten udspringer af, at et meget bredt tværpolitisk flertal bestående af alle pro-letbanepartierne i 2014 stemte nej til LA’s forslag om en folkeafstemning om letbanen. Til gengæld samler alle partier sig nu om et SF-forslag omhandlende borgerdrevne forslag i kommunalbestyrelsen. Enten er der sket et holdningsskift, eller også er man kun tilhænger af borgerinddragelse hvis politikerne har vetoret på selve beslutningen. Det er vores håb, og udgangspunkt for debatten, at der er tale om det første.

Som jeg også svarede Søren P. Rasmussen på Facebook, så tror jeg ikke, at man kan opsætte en udtømmende facitliste, for hvilke sager der egner sig til folkeafstemninger, men da jeg samtidig er enig i, at ikke alle sager – med det nuværende system – egner sig til folkeafstemninger, mener jeg godt, at de ønskede kriterier kan opstilles.

Overordnet set er LA’s tilgang denne: Der skal være tale om sager af stor principiel og/eller økonomisk betydning, samt at beslutningerne vil have langtidsmæssig betydning, og/eller at beslutningerne er vanskelige at ”rulle tilbage”.

Letbanen lever op til alle disse kriterier, og det er da også vanskeligt at forestille sig fastsatte kriterier, der ikke ville have udløst en folkeafstemning om letbanen, med mindre at man kun ser dette værktøj i brug ved sager af mindre omfang. Det fremgår af de opsatte kriterier, at LA i så fald vil være uenig heri, men måske kan vi via debatten nærme os hinanden, og som en afledt effekt heraf måske vedtage en principbeslutning i den nye kommunalbestyrelse efter valget. Forslaget vil i hvert fald blive stillet.

Publiceret: 15. Juli 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere