Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Hvem bringer løse påstande til torvs?

Torben Pedersen,
Bernhard Olsens Vej 32, Virum

Endnu engang er undertegnede blevet konfronteret med indholdet i 'borgmesterbrevet' af 7. april 2016 til Folketingets Transportudvalg. I brevet udsiges blandt andet: ”Det stiller store krav til systemets kapacitet, som letbanen kan imødekomme uden at skabe væsentlige problemer for bilernes fremkommelighed”. I brevet argumenterer man for, at økonomien i projektet ikke er ændret og, at der ikke mangler noget i budgettet. Et klart, men aldeles usandt udsagn!

Venstres gruppeformand, Søren P. Rasmussen skriver, at kritikerne ikke har noget at komme efter, citat:

“Økonomien i letbanen er undersøgt tre gange. Den er gennemgået af tredjepart, og den er, som den skal være. Der er ikke nogle usikkerhedsfaktorer. Ministeren har svaret Torben Petersen, og der er ikke noget at komme efter. Derfor er det problematisk, at der bringes løse påstande til torvs.”

Søren P. Rasmussens tidligere partifælle, Birgitte Hannibal (UP), var enig, og supplerede:

“Jeg har meget større tiltro til de 11 kommuner og regionen end til Torben Petersen, som udråber sig til at være ekspert uden at være det.”

Det er muligt, som SPR påstår; ”at økonomien i letbanen er undersøgt tre gange”, men da må det være udført af dybt inkompetente folk! Der er i øvrigt adskillige usikkerhedsfaktorer indbygget i projektet!

Ikke alene har undertegnede undersøgt økonomien ganske grundigt, men efterfølgende har revisionsfirmaet Ernst&Young's undersøgelse påvist, at undertegnede havde ret! Til at belyse dette har Ernst&Young påpeget følgende:

1) Der manglede fra kommunerne og Regionen at blive indbetalt cirka 15 procent til korrektionsreserven, i alt cirka 379,3 mio. kroner

2) Der er påpeget et overforbrug på 360 mio. kroner til bygherre administration

3) De 360 mio. kroner er ydermere taget fra korrektionsreserven, som derved fortsat ikke opfylder Statens krav til reserver

4) Budgettet er udvidet med 1,34 mia. kroner til indkøb af sporvognene, således at budgettet nu er 5,78 mia. kroner. Det vil sige at anlægsbudgettet alene er vokset fra 4, 06 mia. kroner til næsten 6 mia. kroner!

5) Der er medtaget driftsindtægter fra 'aktiviteter', som slet ikke er med i anlægsbudgettet (flytning af Herlev station og ombygning af Glostrup Station til i alt 732 mio. kroner (inkl. korrektionsreserve)!

6) Budgettet indeholder ikke 'tilkøb' til en værdi af cirka 5 mia. kroner!

7) Budgettet indeholder ikke 'trafikantgeneomkostninger' for anlægsperioden! Dette er erkendt af vicedirektør Anne Grethe Foss for rullende TV-kamera! 'Trafikantgeneomkostningerne' vil være på flere milliarder kroner!

Det er dette, som Søren P. Rasmussen kalder: ”at kritikerne ikke har noget at komme efter, at økonomien i projektet ikke er ændret og, at der ikke mangler noget i budgettet”.

Jeg er derfor fuldstændig enig i: ”Det er dybt problematisk, at der fra politisk hold bringes løse påstande til torvs, hvor formålet alene er at 'lægge røgslør ud', påstande, som enhver (ikke-politiker) kan gennemskue er direkte usande”.

Jeg skal ydermere understrege, at Søren P. Rasmussens udsagn: ”Ministeren har svaret Torben Petersen, og der er ikke noget at komme efter” er direkte usandt! Undertegnede har ikke modtaget noget svar fra ministeren!

Hvem er det, der er uvederhæftig? Det var måske en idé, at Søren P. Rasmussen og Birgitte Hannibal sætter sig ind i tingene, før de udtaler sig, og at de i øvrigt holder sig til sandheden. Som politikere burde de vide, at udsiges der noget fra politisk hold, skal man ikke naivt labbe tingene i sig som værende 'den evige sandhed', tværtimod.

Publiceret: 23. Juni 2017 06:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt