Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Hvad er Lyngby-Taarbæk Kommunes vision med Lundtofte?

Pia Scheumann, Om Kæret 4, 2800 Lyngby

Kommunen har planer om at frasælge stort set alle ledige arealer i Lundtofte, herunder udstykke området omkring landsbyens gadekær – det eneste rigtige grønne åndehul i Lundtofte landsby.

Man vil skrotte den gamle lokalplan 207, som er en bevarende lokalplan, der indeholder bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige huse hørende til det oprindelige landsbysamfund. Lokalplanen indeholder også bevarende bestemmelser for landskabet, de karaktergivende beplantningsbælter og for de solitære træer.

Formålet med lokalplanen er således at sikre Lundtofte landsbys karakter med de bevaringsværdige bygninger og karakterskabende beplantninger og landskabstræk.

Hvad er baggrunden for, at kommunen lige pludselig har ændret opfattelse af vigtigheden af at bevare og sikre Lundtofte landsbys karakter? Det er det eneste grønne park-lignende område i Lundtofte. Det benyttes af mange forskellige borgere, både små og store, hundeluftere, beboere fra Lundtofteparken, der spiser deres medbragte mad på et tæppe under træernes skygge, familier med børn, der fodrer ænder, cyklister, der tager sig et velfortjent hvil på bænken og de mange skolebørn, der leger på området. Her er en fred og ro, som kun findes få steder i vores hektiske liv i dag med mulighed for fordybelse, at falde i staver og blot nyde nuet, lytte til fuglene og glædes over ænderne i kæret.

Om Kæret er en gammel, smal vej, der ikke er egnet til mere biltrafik. Flere boliger her vil ødelægge områdets karakter af landsby, fjerne de karakterskabende beplantningsbælter og de solitære træer samt i øvrigt fuldstændigt smadre det åbne frie landskab.

Vi er mange borgere i Lundtofte, der mener, at landsbykarakteren skal bevares, og vi ønsker ikke, at der foretages boligfortætninger i Lundtofte landsby. De ubebyggede arealer har stor rekreativ og kulturhistorisk værdi, og udgør et grønt åndehus og en vidunderlig oase. Derfor bør der ikke bebygges på disse arealer, der benyttes af rigtig mange mennesker.

Planerne om massive frasalg af kommunale arealer virker meget voldsomt, ikke mindst planerne om udstykninger i landsbyen. Og hvad med hele infrastrukturen og det trafikale kaos, de mange nye boliger vil afstedkomme? Hvad er kommunens langsigtede vision for Lundtofte? Er der en vision overhovedet? Eller handler det bare om at finde finansiering til letbanen, skoleprojektet og fylde andre huller i kommunekassen?

For rigtig mange borgere i Lundtofte virker det desværre sådan. Vi er ikke blevet hørt ordentligt til dato; der har kun været to høringer, som primært har omhandlet skoleprojektet, men ingen høringer eller borgerinvolvering i relation til de massive byggeplaner på stort set alle kommunale grunde, herunder den gamle Lundtofte landsby ved gadekæret.

Publiceret: 17. Februar 2017 18:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt