Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Helhedsplanen skriver det rigtige, men gør det modsatte

Henrik Thorsager Andersen, kandidat til KB (V)

Helhedsplanen for Lundtofte har en overordnet vision om at gøre Lundtofte til en bedre bydel. Men tegninger for området og de konkrete planer viser bare det modsatte. Den afhjælper ikke de problemer og udfordringer, som præger området.

Helhedsplanen for Lundtofte har et overordnet formål med sin udformning. Den skal skabe en bydel, som skaber sammenhæng og integration mellem DTU, Tracéet, Letbanen, Vidensby og Lundtofte. Men det fremlagte forslag gør det modsatte. For DTU, Letbanen, Vidensby og Traceet vender ryggen til Lundtofte.

Helhedsplanen skal udvikle de kvaliteter, som allerede er i Lundtofte. Det vil sige, den må ikke ødelægge de grønne område i og omkring Lundtofte. Helhedsplanen bør udvikle de grønne områder, som et aktiv for Lundtofte. I oplægget lægger man i stedet op til, at halvdelen af hestefoldene bliver bebygget.

Lundtoftes historie skal være en overvejende del af helhedsplanens arbejde. Helhedsplanen skal danne basis for, at vi kan udvikle og genskabe de historiske bygninger i byen. De gamle gårde skal restaureres og genopføres, og de gamle huse langs hovedgaden skal genetableres.

Hvorfor skal de det? Jo, indtil for 100 år siden var Lundtofte et bondesamfund, der går 1500 år tilbage. Igennem de seneste 100 år har Lundtofte været et område, som har understøttet industriens efterspørgsel. De seneste årtier er Lundtofte blevet kendt for sit almene boligbyggeri. Ved at bruge den lokale historie, vi har i området, vil man i løbet af nogle årtier kunne udbrede og nuancere omverdenens syn på Lundtofte.

En visionær og bæredygtig arkitektur for de bygning, som skal opføres i Lundtofte, bør betragtes som en selvfølgelighed. Vi skal skabe bygninger, som gør områdets beboere stolte over den udvikling, der sker i bydelen. Denne del er fuldstændig udeladt i den nuværende udformning af helhedsplanen for Lundtofte.

I forbindelse med udvikling af spor 1 arbejder man med en udvikling af Lundtofte skole, som blandt andet også skal være medborgerhus, ungdomsskole samt bibliotek. Spor 1 mangler visioner og et perspektiv, der rækker ind i fremtiden. Spor 1 og udviklingen af Lundtofte skole bør være en del af helhedsplanen og tænkes sammen med udviklingen af områderne omkring DTU, Tracéet, Letbanen, Vidensby og Lundtofte. I spor 1 bør medtænkes en udvidelse, som også involverer idræt, kultur, skole, fritidsaktiviteter og bibliotek, således, at der skabes et nyt Lundtofte for alle.

Publiceret: 15. Juni 2017 10:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt