Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Håb om rettidig omhu ved linjeføring

Erik Frikke, formand for AKB Lyngby

Hvor er det dejligt at læse, at den politiske ja-side omkring letbanen har udvist rettidig omhu og således besluttet at droppe planerne om en underjordisk parkeringsrampe i forbindelse med letbanebyggeriet, så generne ved opførelsen af letbanen i det centrale Lyngby ikke bliver så slemme som først antaget.

Når det så er sagt, så vil jeg da håbe, at selvsamme politikere kan udvise samme rettidige omhu i sagen omkring linjeføringen i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej, hvor Boligselskabet AKB Lyngby siden november 2015 har kæmpet for en justering af linjeføringen, så en ekspropriering af den grund, hvor Lyngbys mest benyttede benzintank har til huse, ikke bliver nødvendig og lejerne i Højhuset samtidig undgår en væsentlig huslejestigning som følge af tabt lejefortjeneste fra tanken.

Kommunalbestyrelsen er af AKB Lyngby flere gange blevet forelagt en alternativ linjeføring, som blot vil kræve en mindre udvidelse af østsiden på Lundtoftegårdsvej; en udvidelse som i kroner og øre formodentlig modsvarer de udgifter der vil være forbundet med eksproprieringen af grunden og den erstatning som den kun 10 år gamle tankstation vil være berettiget til at få.

Følgende besparelser vil således være opnåelige, hvis grunden ikke eksproprieres:

- Erstatning til Cirkel-K for tab af bygninger

- Erstatning til Boligselskabet AKB Lyngby for tab af grund

- Betaling for oprydning af forurenet jord på Lyngbygårds-

vej/Lundtoftegårdsvej

- Lavere huslejetilskudsydelse til beboere i Højhuset

Hver gang har svaret dog været det samme; linjeføringen er vedtaget af kommunalbestyrelsen og står derfor ikke til at ændre.

Men når nu den selvsamme kommunalbestyrelse, som vi just har set det, kan omgøre et tidligere oplæg og således droppe den planlagte parkeringsrampe i midtbyen, kan man så ikke også forestille sig, at nævnte linjejustering med de skitserede besparelser in mente vil kunne lade sig gøre?

Det ville for AKB Lyngbys beboere og Kommunens mange brugere af tankstationen være en helt fantastisk sommergave!

Boligorganisationen AKB-Lyngby er hverken for eller imod selve letbaneprojektet, men forholder sig blot til problematikken omkring den planlagte linjeføring i krydset Klampenborgvej/ Lundtoftegårdsvej.

Publiceret: 04. Juli 2017 17:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt