Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Gammel vin på nye flasker

Torben Pedersen, Bernhard Olsens Vej 32, Virum

I sit læserbrev af 15. juni 2017 skriver Henrik Brade Johansen, at der på radikal foranledning bliver afholdt et borgermøde i august om letbanen.

Hvad er formålet? Kommunalbestyrelsen har haft flere år til at formidle fakta til borgerne om letbanen, noget den i allerhøjeste grad har forsømt! I stedet er vi af fortalerne blevet overøst med velkendte floskler som f.eks. : ”Letbanen vil skabe vækst og velstand, den er bæredygtig og miljørigtig, den vil sænke CO2-udledningen, den er nødvendig for at løse transportbehovet, den vil forbedre fremkommeligheden, letbanen er moderne, folk foretrækker letbanen etc.” Yderst fantasifulde indfald, men desværre helt uden hold i virkeligheden. Det er muligt, at radikale vælgere lader sig besnakke af den slags nonsens, men det gør vi andre ikke. Det er langt mere jordnære ting, der interesserer borgerne i Lyngby Taarbæk Kommune. Visse politikeres udsagn om letbanen er en grov nedvurdering af borgerne og deres intelligensniveau.

Der har været afholdt indtil flere VVM-høringer for borgerne, hvor Letbaneselskabet har afspillet sit velsmurte roadshow. Målet var at få borgerne overbevist om letbanens velsignelser. Bevares, der kunne stilles spørgsmål, men svarene fra Letbaneselskabet var generelt undvigende, når spørgsmålene blev for konkrete. I øvrigt var ved disse lejligheder kommunalbestyrelsen at betegne som nærmest usynlig.

Kære Henrik Brade Johansen, Det kan næppe have forbigået din opmærksomhed, at vi er mange, der finder borgermøder i den form, de er kørt, som Opium for folket, rent tidsspilde. Så hvorfor lade grammofonen fortsat køre i den samme rille? Hvad skal få os til at tro, at Letbaneselskabet denne gang vil optræde objektivt, besvare alle spørgsål redeligt og give en udtømmende beskrivelse af økonomien? Letbaneselskabet har jo i øvrigt ikke til opgave at beskrive den samlede økonomi, men alene anlægsøkonomien. Økonomien vedrørende tilkøbene er alene kommunens problem, siger Letbaneselskabet. Tilkøbene for Lyngby Taarbæk Kommune ligger i størrelsesordenen 500 mio. kroner!

Lyngby-Taarbæk borgerne vil gerne vide, hvilke økonomiske forpligtelser letbanen vil medføre for kommunen ikke bare i anlægsperioden men også i driftsfasen. I øvrigt hvor kommer der ballasteret spor, hvor kommer der hegn langs sporene, hvor mange sideveje bliver lukkede etc.? Det er sådanne forhold, der interesserer borgerne.

Politikene bliver tavse, når man spørger til den samlede økonomi. Sågar for nylig, 16. maj 2017, under en byvandring blev borgerne fyldt med usandheder fra politisk hold, blandt andet at den samlede økonomi udgør cirka 285 mio. kr. Det må siges at være en kraftig underdrivelse og står i skærende kontrast til virkeligheden, i følge hvilken kommunens lånebehov vil ligge på omkring 1.000 mio. kr. = en milliard. kr. til letbane med følgeomkostninger i Lyngby Taarbæk Kommune.

Henrik Brade Johansen er naturligvis velkommen til at holde alle de borgermøder om letbanen, han vil. Han skal blot ikke benytte det som udtryk for, at kommunen derved har gjort sin pligt til at informere sagligt. Borgermøder, hvor Letbaneselskabet er mødt frem med deres parade-forestillinger, hører hjemme i den billige ende af underholdningsskalaen. Bemærk, det er altså et flertal blandt kommunalpolitikerne, der har taget beslutningen og som fortalere for letbanen, kan I ikke bare skøjte henover tingene ved at invitere til endnu et åndssløvende road show. Vi er dødhamrende trætte af gammel vin på nye flasker!

Publiceret: 23. Juni 2017 08:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt