Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Gælder offentlighedsloven ikke her i kommunen?

Henrik Saabye, Tokkekøbvej 51, Allerød

Gælder offentlighedsloven også i Center for Social indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Hvornår er en sag en sag? Hvornår er en sag ikke en sag? Hvem afgør, om ”noget” kan kaldes en sag?

Hvad skal der til for at kalde en sag eller ”noget” for en sag? Hvis parterne ikke er enige, om der er en sag, skal man så gå i retten og føre en sag, for at få afgjort, om der er tale om en sag?

Kan en myndighed bare afgøre, at en sag ikke er en sag, og meddele at mails og breve, der handler om ”en sagen”, er intern korrespondance, og derfor er sagen uvedkommende.

Jeg er ikke jurist og har ikke forstand på alle mulige finurligheder og krumspring. Det jeg ved, er at der er noget der hedder Lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte

1) informations- og ytringsfriheden,

2) borgernes deltagelse i demokratiet,

3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning,

4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og

5) tilliden til den offentlige forvaltning.

Stk. 2. Myndigheder m.v., der er omfattet af loven, skal sørge for, at det i stk. 1 nævnte hensyn til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved valg, etablering og udvikling af nye it-løsninger.

Lovens organisatoriske anvendelsesområde

§ 2. Loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning.

Dette føre os videre til Notatpligten. §13 beskriver, hvornår Notatpligten gør sig gældende.

Notatpligt:

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Måske er der nogen der kan hjælpe mig, for jeg forstår ikke, at det ikke kan kaldes en sag, og at der derfor er Notatpligt, når en medarbejder skriver følgende til centerchefen:

Citat: ”at han har skrevet til Direktionen uden om alle ledelseslagene” og fortsætter med at skrive, ”Jeg håber du er enig med os i at vi retter henvendelse til XX, med henblik på at afslutte ansættelsesforholdet”. Mail afsluttes med Citat:”PS. XX eftersender her i morgen til mig dokumentationen på de enkelte korrespondancer jf. sagsforløbet. (dette skrives efter knap 5 ugers sygefravær).

Hverken centerchefen eller juristen mener, at dette har en sådan karakter, at det kan kaldes en sag eller der er udsigt til at der vil blive truffet en afgørelse. Centerchefen har ikke gjort nogen notater, eller for den sags skyld svaret medarbejderen på den fremsendte forespørgsel, eller gjort medarbejderen opmærksom på, at undertegnede er i sin fulde ret til at skrive til Direktionen. Så hvornår er en sag en sag, og er Center for Social indsats fritaget for at følge Lov om offentlighed i forvaltningen og dermed også fritaget for Notatpligten?

Svar udbedes.

(Ændret: Medarbejdernavne er fjernet fra indlægget, redaktionen)

Publiceret: 05. September 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt