Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Fakta om parkeringssagen fra Carlshøj

Ib Carlsen, M-KB (S),

Jan Kaspersen, M-KB (K)

I forlængelse af Hr. Bent Midstrups indlæg i DGO 18. juli 2017 er det os bekendt, at han i en periode, selv har været medlem af afdelingsbestyrelsen i Carlshøj afdeling B, hvorfor det må antages at han er inde i sagen om den ulovligt oprettede parkeringsordning i Carlshøj afdeling B.

Læserbrevet giver os anledning til at fremkomme med de fakta vi har fået gennem aktindsigt i korrespondancen mellem kommune, politi, boligselskab og DAB.

Faktum 1:

I mailkorrespondance med Nordsjællands Politi af 7. oktober 2015 fremgår følgende oplysning fra politiet:

”Bluepark /afdelingsbestyrelsens ageren til omhandlende nye skiltning er ikke lovlig og der tilgår påbud om nedtagning af skiltningen fra kommunen.”

Faktum 2:

I mailkorrespondance fra kommunen af 7. oktober 2015 fremgår følgende oplysning:

”Jeg kan oplyse, at vi d.d. har sendt en parthøring/varsling om påbud til Afdeling B om at fjerne uautoriseret skiltning etableret på Baunehøjvej, Poppelhegnet, Lyngvej mv.”

Faktum 3:

I referat af 17. august 2016 mellem Direktør Niels Olsen, DAB, og direktionen i Lyngby-Taarbæk Kommune fremgår følgende:

”Herefter drøftede parterne eventuelle fælles læringspunkter i sag om en af afdelingsbestyrelsernes beslutning om etablering af parkeringsanlæg og opkrævning af kontrolafgifter på anlægget; en ikke lovlig etablering, som kommunens myndighedsfunktion har behandlet. Niels Olsen gav udtryk for, at håndtering og kommunikation omkring sagen mellem DAB og kommunen ikke gav anledning til særlige bemærkninger. DAB har primært været optaget af, at afdelingsbestyrelsens håndtering af sagen ikke fuldt ud har efterlevet det værdi sæt, som DAB arbejder ud fra, herunder at bestyrelsen skal arbejde for, hvad der bedst tjener beboerne.”

Faktum 4:

Nedtagning af den ulovlige skiltning blev udført 13. november 2015 i tidsrummet 10.00 – 12.00. Nedtagningen blev udført af Lyngby-Taarbæk Kommune, for regning af Carlshøj afdeling B. Denne regning blev betalt af Carlshøj afdeling B / DAB den 1. marts 2016, på stor kr. 6.950,00.

Ovenstående fakta besvarer vel ret godt både, Bent Midstrups og DAB spørgsmål i læserbrevet.

”Hvem har dømt p-ordningen i Carlshøj afdeling B ulovlig.

Er det ikke på tide, at alle 150 skadeslidte borgere får deres penge retur og ikke kun to?

Publiceret: 26. Juli 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere