Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: En useriøs debatform

Af Finn Hørsted, Sorgenfrivænget 75, 2830 Virum

Lene Kaspersens (LK) svar til mig i Det Grønne Område 15. marts kræver et par kommentarer:

” . . . biltrafikken (bliver) stærkt generet af skinnerne . . . ”. Her bør skelnes mellem anlægsfasen og driftsfasen. Det kan naturligvis ikke undgås, at et anlæg af denne karakter betyder gener - for mange, ikke kun biltrafikken. Men når anlægget er færdigt, vil der på langt den største del af strækningen være det samme antal bilbaner til rådighed som nu.

Desuden er et af formålene med letbanen – som allerede nævnt i mit indlæg 15. marts – at mindske antallet af biler på Ring 3, hvilket også vil betyde mindre støj for vejens beboere.

Bekymringen for beboerne i rækkehusene kan også kun gå på anlægsfasen.

Når først letbanen kører: Angående støj: Moderne sporvogne er næsten lydløse. I mange byer har det været en overraskelse for de øvrige trafikanter, at vognene er så lydløse; de kan simpelthen ikke høre en vogn, der nærmer sig!

Ang. begrænsninger i udkørslen fra grundene: Ja. Men det har beboerne på den øvrige del af Ring 3 indtil Glostrup haft som vilkår i mange år – foranlediget af biltrafikken. Hvorfor er det et problem at skulle begynde sin tur med at køre 50 m i den forkerte retning, fordi det nu er en letbane, der foranlediger det?

Der står ingen steder i mit indlæg, at ”letbanen skulle være til gavn for miljøet”. Det er der stort set ingen mekaniske transportformer, der er. Men skinnetransport bruger meget mindre energi pr. flyttet kg end tilsvarende vejtransport. Det er korrekt, at der er forsøg med brug af biobrændsel i nye motorer. Jeg vil gøre opmærksom på, at vi også bruger ren strøm, produceret på vind- og vandkraft.

Jeg ved ikke, hvor LK's viden om 20 års holdbarhed for en letbanevogn kommer fra. I Köln og i Bonn er man for tiden ved at hovedreparere et antal vogne fra 1974, '75 og '77 for at holde dem i drift i endnu ti år. Altså en holdbarhed på 50 år!

Betragtningerne over fleksibiliteten i en buslinjes ruteføring kan vi ikke blive uenige om.

Men hvad har det med letbanen i Ring 3 at gøre? Langs ruten er der mange større og store arbejdspladser; åbenbart er der en tæt sammenhæng mellem anlægget af letbanen og tilkomsten af en ny stor arbejdsplads i Lyngby (DGO i sidste uge).

Desuden er der to hospitaler, et stort uddannelsesområde og flere butikscentre. Der bliver vist ikke behov for at flytte letbanen et andet sted hen de første mange år. Læs i øvrigt holdningen til letbanen hos Lyngby Handelsforenings formand, Thorkild Baltzer (DGO 15. marts).

Endelig: Hvorfor i alverden skal mit engagement i Sporvejshistorisk Selskab rodes ind i en debat om letbanen i Ring 3? Indtil jeg har fået et tilfredsstillende svar på det spørgsmål, vil jeg betragte det skrevne – som endda er læserbrevets indledning – som en useriøs debatform.

Publiceret: 22. Marts 2016 13:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt