Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: En rigtig Molbo-historie

Torben Pedersen, Bernhard Olsens Vej 32, Virum

“Midtbyen slipper for store gener fra letbanebyggeriet”, således indleder Lars Schmidt sin artikel. Det lyder jo næsten genialt, at man nærmest med et 'pennestrøg' kan spare tunnelen/rampen og erstatte den med et parkeringshus! Det er i hvert fald også det indtryk man får ved at følge Kommunalbestyrelsens møde 22. juni på webTV. Simon Pihl Sørensen gik så langt at kalde det 'appelsinen i turbanen', og hvem vil sige nej til at få en appelsin i sin turban? Spørgsmålet er ,om det er en 'Phyrrus-sejr'? Man sparer måske et års trængsler i anlægsfasen, mod at man i al fremtid har ødelagt Lyngby centrum totalt, trafikalt set?

Ud over at rose det 'fantastiske' forslag med 'parkeringshuset', var både Simon Pihl Sørensen og Søren P. Rasmussen ikke sene til at lange ud efter borgmesteren, da hun spagfærdigt spurgte, om det ikke var en idé at man behandlede forslaget i TMU (Teknik- og Miljø-udvalget i LTK). Noget, det tilsyneladende ikke havde været. Dette fandt både Simon Pihl Sørensen og Søren P. Rasmussen helt unødvendigt, nu hvor “det havde været debatteret en måned tidligere” (sandsynligvis på et lukket kommunalbestyrelsesmøde). Herefter gik forslaget til afstemning og alle på nær K og LA stemte for! K og LA undlod at stemme!

Hvor stammer dette 'fantastiske' forslag fra?

Nærlæser man COWI's rapport, 'Lyngby-Taarbæk Kommune, rampe og tunnel fra Lyngby Torv under Klampenborgvej, april 2017', som øjensynligt er grundlaget for beslutningen om at erstatte tunnelen/rampen med et parkeringshus på Kastanievej, finder man ingen anbefaling af, at parkeringshuset kan være en erstatning for tunnelen/rampen! Tværtimod står klart og tydeligt anført i COWI-rapporten, på side 12, afsnit 5.4.1, samt side 13 , afsnit 5.5.1 følgende, citat:

“Med henblik på Lyngby-Taarbæk Kommunes tilkøb – og dermed adgangen til Gasværksvej, adgang til parkeringskælder under Lyngby Storcenter og Lyngby kulturhus og til dels med henblik på aflastningen af parkeringssøgeringen – vurderes denne løsning ikke at imødekomme tilkøbets intentioner.”

Det vil sige at parkeringshuset ikke kan betragtes som en erstatning for biltunnelen/'rampen'! Dette viser blot den manglende seriøsitet i flertallets virke i Kommunalbestyrelsen under behandling af 'pkt 9' på Kommunalbestyrelsens sidste møde 22. juni, hvor man stemte om at erstatte tunnelen med et parkeringshus. I øvrigt skal jeg gøre opmærksom på, at der er tale om 'første udkast' af nævnte COWI-rapport, og datoen, '26. april 2017' fortæller jo også, at 'blækket næppe er blevet tørt endnu!'

Jeg går naturligvis ud fra, at embedsværket i LTK behørigt har oplyst Kommunalbestyrelsen om 'den løftede pegefinger', at det 'vurderes denne løsning ikke at imødekomme tilkøbets intentioner'.

Når 'sagen' er særlig interessant, skyldes det fremskomsten af en skrivelse fra Letbaneselskabet til Transportministeriet, dateret 24 maj 2017. I denne skrivelse viderebringes Lyngby-Taarbæk kommunes ønske om at 'konvertere' rampen/biltunnelen til et 'parkeringhus'! Det har desværre indtil nu ikke været muligt at få indsigt i det brev, der ubetvivleligt må foreligge, og som ligger til grund for skrivelsen. Det kan derfor ikke dokumenteres, hvorledes tilblivelsen af brevet fra Lyngby-Taarbæk Kommune er sket, og hvem der har været initiativtageren til/underskriveren af skrivelsen. Desuagtet viser det åbenlyst, at der med skrivelsen fra 'Letbaneselskabet' til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget er sket en væsentlig vildledning af Folketinget, da COWI-rapporten klart og utvetydigt informerer om, at 'løsningen ikke imødekommer tilkøbets intentioner.' I klart sprog fortælles, at den alternative parkeringsløsning ikke kan erstatte 'rampen/biltunnelen', hvilket ikke omtales i skrivelsen fra Letbaneselskabet til Transportministeriet!

Spørgsmålet er, om de ærede medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der stemte for forslaget om at erstatte tunnelen/rampen med et parkeringhus, havde sat sig behørigt ind i tingene og om de overhovedet er klar over, hvad de stemte for? Meget tyder på at deres eneste funktion har været at agere 'stemmekvæg' til et Molbo-agtigt forslag! Tilmed føler tilhængerne sig utvivlsomt stolte over at have udvist 'handlekraft' (så man imponerer borgerne/vælgerne!) Hellere træffe ti forkerte beslutninger end én rigtig, er tilhængernes motto tilsyneladende!

Publiceret: 06. Juli 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt