Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Drop skræmmekampagnerne, men tag bekymringerne alvorligt

Af Gitte Kjær-Westermann spidskandidat (R), Henrik Brade Johansen, M-KB (R)

Vidensbyen afholdt 17. maj et glimrende møde om letbanen og dens betydning for Lyngbys udvikling. Tre pointer fra mødet er særlig vigtige at notere sig, især set i lyset af Konservatives skræmmekampagne 'Handel&letbane i Lyngby':

For det første er Lyngby ikke mere en isoleret 'provinsby' uden for København. Lyngby er et delcentrum i hovedstaden, i området Holte-Lyngby-Gladsaxe-Gentofte. De trafikale løsninger i vores område er nødt til at hænge bedre sammen. Ikke at gøre noget, er ikke en løsning på de trafikproblemer, vi står overfor.

For det andet kan busser ikke løse den trængselsudfordring, som væksten i trafikken giver. Det kan kun de såkaldt 'højklassede skinnebårne trafikløsninger', så som letbanen. Fordi de, modsat busser, af bilisterne opfattes som et fornuftigt alternativ til bilen.

For det tredje er erhvervslivet glade for at få letbanen som løsning. De skinnebårne løsningers stationer er noget, der tiltrækker de virksomheder, vi gerne vil have til kommunen, så de kan bidrage til økonomi og arbejdspladser. Dette bekræftede bygherren ved rejsegildet på Kanalvej 18 maj.

Men letbanebyggeriet vækker også bekymringer. Det er vigtigt, at de tages alvorligt. Både borgere og forretningsliv frygter 'byggerodet' og trafikken i anlægsfasen. De føler sig ikke altid hørt eller imødekommet, og appellerer til, at Letbaneselskabet og politikerne inddrager dem mere i diskussionen af anlægsudfordringerne.

Radikale Venstre opfordrer alle til, at vi dropper skræmmekampagnen om letbanen. Den er jo vedtaget! Fordi en løsning var nødvendig.

Lad os i stedet fokusere på, hvordan kommunen kan hjælpe de forretningsdrivende i bymidten igennem den belastende anlægsfase og gøre denne så kort som muligt. Erfaringerne fra blandt andet Aarhus, hvor letbanen nu prøvekøres på fuld kraft, viser at med god fælles vilje og forståelse kan man komme langt.

Publiceret: 20. Maj 2017 16:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere