Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Det er op ad bakke for integrationen

Kurt Charleman, Furesøvej 55, Virum

Der bliver skrevet meget i Det Grønne Område om, hvordan frivillige kan bidrage til, at flygtningene føler sig velkomne - fint nok.

Ingen kan vide, hvordan situationen for flygtningene, ikke mindst efter en familiesammenføring har fundet sted, vil se ud om nogle år.

Til gengæld er der forhold vedrørende flygtningenes kulturelle ballast, som næppe vil ændre sig mærkbart i løbet af nogle år, uanset de mødes af en strøm af venligboer.

Generalsekretær ved Dansk flygtningehjælp Andreas Kamm har givet udtryk for, at de klansamfund, som mange af flygtningene kommer fra, er så grundlæggende anderledes, end den måde vores samfund er indrettet på, og det der ’gav mening’ derhjemme giver ikke mening i vores demokrati.

Og at en del mandlige flygtninge får et job, er langt fra et succeskriterium. Det har vist sig, at kun én ud af ti kvindelige flygtninge, på tredie år som flygtninge har fået en form for beskæftigelse.

Andreas Kamm har givet mig positiv respons på, at man satsede konsekvent på, at flygtningene fik mulighed for at blive skolet i, hvordan man finder et mentalt holdepunkt i sig selv som udgangspunkt for et kunne tage et personligt ansvar for sit liv og møde andre med en empati, der støtter op om en kønslig ligestilling, der ofte er fraværende i et klansamfund.

En sådan skoling kunne med fordel integreres i dansk- undervisningen af voksne flygtninge.

Men man må også være bevidst om, at flygtningene opsøges ikke kun af venligboer og integrationskonsulenter men lige så meget af troende muslimer med rødder i de hjemlande, de er flygtet fra. Og de vil gøre alt det, de kan, for at imødegå enhver form for integration.

De har i dag et stort netværk eller bagland med muslimske foreninger, moskeer, koranskoler, muslimske friskoler og i det hele taget et fastforankret parallelsamfund.

Det er så meget ’op ad bakke’ for integrationen, at det er relevant at tale om at den bedste løsning for alle, er og bliver en repatriering.

Her kunne Anette Skafte med god grund henholde sig til kloge ord fra tibetanernes åndelige leder Dalai Lama. Han har blandt andet til en tysk avis givet udtryk for, at Europa har accepteret for mange flygtninge, og han opfordrer til, at mange vælger at rejse hjem og hjælpe med til genopbygningen af deres land.

Dalai Lama siger som forventet, at flygtninge, der er i nød, skal hjælpes, men tilføjer ,at de bør kun tilbydes et midlertidigt ophold i Europa, for Europa er ikke et arabisk land.

Publiceret: 13. Oktober 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt