Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Byfortyndelse frem for byfortættelse

Claus Bøgh Svenningsen, kandidat til KB (NB)
Nye Borgerlige i Lyngby-Taarbæk har følgende bemærkninger til Lundtofte Helhedsplan:

- ”Lundtofte skal have attraktive byfunktioner såsom skole, butikker, sport og fritid, god kollektiv trafik …”

– Visse byfunktioner kan løftes, men for at bevare områdets rekreative og landsbyprægede karakter ønsker vi ikke, at der tilføres væsentlige nye byfunktioner. Letbanen - som vi stadig ikke håber bliver gennemført - må forventes at give meget store parkeringsproblemer omkring de stationer, der vil komme til at ligge ved Lundtofte og DTU. Dette er der ikke taget højde for i planen, tværtimod vil den foreslåede byfortætning gøre parkeringsforholdene helt umulige.

- ”Lundtofte skal være en grøn bydel…”

– Den grønne struktur skal styrkes - dette er vi meget enige i, og som et led heri bør IBM’s for tiden tomme bygning ved Nymøllevej langs Mølleåen ikke nyudvikles, men nedrives, og det grønne område genskabes. Herved rådes der bod på en gammel skandale, hvor IBM fik tilladelse til at bygge i et område af stor naturværdi. Vi foreslår, at der laves helt nye planer for Lundtofte og DTU, som fokuserer på grønne områder, byfortyndelse, skovklædte støjvolde langs motorvejens vestlige side, eventuelt med parkeringspladser mellem motorvej og støjvolde.

- ”Lundtofte skal vokse …”

– Dette er vi uenige i. Vi ser intet behov for at øge indbyggertallet i kommunen eller de erhvervsmæssige områder. Boligfortætning er en dårlig idé, som fører til udpinte og overbebyggede grunde, sådan som dette f.eks. kan beses i området omkring Lyngby Port. Visse erhvervsområder, som nu er forladte, f.eks. Hempel-grunden, kan bebygges med boliger, eller omdannes til idrætsfaciliteter, men kun, hvis dette ikke kan give et grundlag for fremtidige miljøklager (støj, lugt, eller lys) fra de fremtidige beboere overfor områdets nuværende erhvervsvirksomheder.

Det angives, at Lundtofte Skole ønskes udvidet til at blive tre-sporet, og derfor foreslås der opført etagebyggeri med boliger. Det er den omvendte verden at bygge boliger for at få et befolkningsunderlag til en større skole; det naturlige ville være at tilpasse skolens størrelse efter behovet. Om boligbyggeriet angives det ikke, om dette ønskes som socialt boligbyggeri eller privat, og de demografiske konsekvenser nævnes heller ikke. Lundtofteparken er allerede tæt på at blive officielt erklæret for ghetto - vi ønsker en strategisk handlingsplan, hvor dette søges forhindret. Igennem mange år har Lundtofteparkens beboere systematisk undladt at spare op til nødvendig vedligeholdelse, og derved skabt et område med kunstig lav husleje. Lundtofteparkens beboere skal ikke ved diverse frasalg og byfortættelser fortsat kunne fastholde kunstigt lave huslejer. Det gælder for dem som for alle andre i LTK, at hvis man vil bo i et attraktivt område med høje grundpriser, så må man betale, hvad det koster.

- ”Lundtofte skal forbindes med bedre stiforbindelser…”

- Dette er vi enige i.

Publiceret: 04. Oktober 2017 17:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt