Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Borgerinddragelse og medbestemmelse har jeg kun oplevet som tomme ord

Janik Frithioff, Kongevejen 203 1.th, Virum

Lyngby-Taarbæk er en kommune fyldt med både historie og smukke omgivelser. Hver en lille flig af kommunen rummer historier og substans. Med andre ord, en kommune der har en stærk og unik identitet.

En vigtig flade hvorpå en kommune kan udtrykke sin unikke identitet, er indenfor det offentlige design. Det vil sige design af for eksempel læskærme, trafiksignaler og – mest centralt – vejnavneskilte.

På det område har Lyngby-Taarbæk et af hovedstadsområdets mest usammenhængende og uprofessionelle fremtoning. Hovedparten af skiltene er forældede, nedslidte og er i mange tilfælde uhensigtsmæssigt placeret. Foruden at resultere i, at skiltene er svære (eller umulige) at aflæse, så giver det også en visuel oplevelse af rod og ligegyldighed.

Det handler ikke om, at en kommune skal spare på 'de varme hænder' for at få råd til ordentlige vejnavneskilte. Det handler derimod om, at man udarbejder strategiske og gennemarbejdede planer for brugen af de afsatte midler.

Vi skal ikke se længere end over til vores nabokommune, Gentofte, for at se en kommune, der har forstået vigtigheden af unikt og identitetsskabende offentligt design. Allerede i 1920'erne indførte man de meget unikke plakatsøjler og yderst læsbare vejnavneskilte. Begge designet af den toneangivende danske designer Knud V. Engelhardt. Gentofte har med andre ord vist, at man med en kompetent designer og forvaltning, kan skabe godt strategisk offentligt design, der styrker en kommunes visuelle identitet samt giver borgerne en positiv visuel oplevelse i byrummet.

Som uddannet grafisk designer med speciale indenfor offentlig design, besluttede jeg mig derfor i starten af 2013 at give et bidrag til en kommune, jeg holder rigtig meget af. Jeg udarbejdede derfor et strategisk oplæg til sammenhængende offentligt design og unik skrifttype for vejnavneskilte med høj læsbarhed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Selvfølgelig i form af en donation – ligesom når en kunstner donerer et kunstværk til eksempelvis en plads. I foråret 2014 kom sagen om nedslidte vejnavneskiltning og usammenhængende offentlig design til behandling i Teknik- og miljøudvalget og efter adskillige møder med forvaltningen, kom mit oplæg op til behandling i Teknik- og miljøudvalget i november 2014. Her besluttedes det at arbejde videre med mit oplæg.

De næste to år kunne jeg godt have været foruden. Jeg gik med en oprigtig tro på at man kunne påvirke ting med saglig argumentation, faglighed og objektivitet, men i stedet for at se mit oplæg som velmenende og en faglig håndsrækning til Lyngby-Taarbæk Kommune, så har man fra forvaltningen side med alle midler forsøgt at modarbejde mit oplæg. Helt op til ledelsesniveau har det formentlig været besluttet, at man ikke ville tabe fagligt ansigt overfor politikerne.

Dermed hyrede forvaltningen i januar 2016 et reklamebureau til at udvikle en helt ny visuel identitet til Lyngby-Taarbæk Kommune. Reklamebureauet blev endda sat til at kritisere mit arbejde, således at det selv kunne få opgaven. Kun på grund af en administrationsmæssig fejl i distributionen af dagsordner fik jeg kendskab til dette besynderlige forsøg på at rydde mit oplæg af vejen. Kun ved konstant opfølgning af politiske dagsordner og utallige henvendelser til lokalpolitikerne, kunne jeg forsøge at skille usandheder fra fakta. Til ingen nytte. Sagen endte i kommunalbestyrelsessalen i december 2016, hvor politikerne kunne vælge imellem tre forskellige forslag til skrifttype på vejnavneskilte. Et valg, der bør træffes på objektive og teoretiske betragtninger. Men som også kunne være en unik mulighed for at få en identitetsskabende skrifttype ingen andre bruger. Det endte med en yderst subjektiv seance, hvor faglighed blev fejet til side og forvaltningens intense modarbejdelse at mit oplæg bar frugt. Kommunalbestyrelsen vedtog at bruge 'Dansk Vejtavleskrift', den nationale standard for vejnavneskilte. Dermed forspildte man muligheden for en strategisk plan, der kunne sikre færre skilte med bedre læsbarhed, foruden en identitetsskabende skrifttype for vores unikke kommune.

Formålet med dette læserbrev er at gøre opmærksom på den nærmest umulige kamp mod en forvaltning, der ikke vil tabe fagligt ansigt. Derudover politikere, der blankt udviser ukritisk tiltro til en forvaltning og træffer faglige beslutninger på subjektive betragtninger. Tak til Venstre, DF, Enhedslisten, De Radikale, Liberal Alliance og Birgitte Hannibal for at holde fast og lytte til argumenter.

Ord som 'borgerinddragelse' og 'medbestemmelse' har jeg kun oplevet som tomme ord i denne sag.

Jeg kan kun håbe at borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune til næste kommunalvalg, vælger andre politikere på de magtgivende poster. Politikere, som er visionære, værdsætter borgernes faglige indspark og -vigtigst af alt – formår at styre en enerådig forvaltning, der er bedre til at se begrænsninger end muligheder.

Publiceret: 05. Maj 2017 16:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere