Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Besparelser ruller ind på børneområdet

Henriette Breum og Birgitte Hannibal, Kommunalbestyrelsesmedlemmer (V)

Hvad der egentlig startede med at skulle være effektiviseringer, endte med at blive en række besparelser på børne- og ungdomsområdet.

Da kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om hvert år at finde effektiviseringer for 1% af budgettet, således at grundskylden kan nedsættes i kommunen, skulle effektiviseringsforslagene for alle udvalg godkendes før sommerferien.

Langt de fleste "effektiviseringsforslag" på børne- og ungdomsområdet var dog besparelser - så som reduktion af dagplejen, flere elever i klasserne og besparelse af ledelsesressourcer på Fuglsanggårdsskolen, Heldagsskolen og Taarbæk skole.

Venstre's melding før sommerferien var, at vi ikke ønskede at finde pengene gennem besparelser, men at det skulle være effektiviseringer. Derfor fremlagde vi vores eget forslag til, hvordan vi kunne finde pengene – et forslag, som vi var glade for, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten støttede op om.

Desværre valgte Konservativ, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Radikale Venstre og SF at stemme for borgmesterens forslag, der ikke lever op til de løfter, der blev givet inden valget.

Vi ærgrer os over, at det blev besluttet at spare på ledelse på både Taarbæk, Heldags- og Fuglsanggårdsskolen, da vi ikke mener, der har været en ordentlig proces eller dialog herom og vi ikke kan se formålet med, at lige netop disse skoler skal rammes. Ligeledes ser vi ikke noget formål med at hæve målet for antal elever i klassen fra 24 til 25.

I Venstre havde vi hellere set, at der blev arbejdet for effektiviseringer gennem ændrede skoledistrikter, som et enigt børne- og ungdomsudvalg har besluttet at gå i dialog med Undervisningsministeriet om. Det er ikke optimalt, at vi på nogle skoler har 28 elever i klassen, mens der på andre er 18. En ændring af skoledistrikterne ville gøre det nemmere at udjævne forskellen og sikre bedre klassedannelser. Det er en klokkeklar effektivisering modsat de besparelser, der nu er truffet beslutning om at gennemføre.

At det ikke kom til afskedigelser i dagplejen kan vi glæde os over, men det blev dog desværre besluttet, at målet nu er 30% færre dagplejepladser i løbet af få år og det er i vores øjne en afvikling og ikke en udvikling. I Venstre ser vi hellere en udvikling af et dagtilbud, som blandt forældrene har høstet den højeste tilfredshed gennem flere år.

Publiceret: 28. August 2015 09:28

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere