Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

De ti forbudte trin i Vedbæk

Vedbæk Nordstrand er renoveret og ordnet. Der er kommet en ny badebro med en stente, der fører færdslen sikkert og skånsomt over stendiget og ned til stranden. Men stenten er blevet til en sag. Kystdirektoratet vil have den væk

”Det er rigtigt, at Kystdirektoratet ikke har godkendt udformningen. Nu arbejder vi på en løsning, der kan indpasses i stensætningen langs stranden,” siger byplanchef i Rudersdal Kommune Birgitte Kortegaard.

Sagen drejer sig om den nyanlagte badebro på Vedbæk Nordstrand. Her har Rudersdal Kommune lavet en adgangsvej, en såkaldt ’stente’, så vinterbadere og andre lettere og uden omveje kan komme over sand og stensætning og ud på broen oven på vandet.

Kystdirektoratet og Rudersdal Kommune har været i dialog længe. Faktisk i omtrent tre år. I mellemtiden mente kommunen så, at man ville løse det konkrete problem og lette adgangen til broen. Man fandt en løsning og fik den bygget.

”Vi har spurgt om lov. Men situationen er opstået gennem et meget langt forløb, og vi mente vi fandt en god og diskret løsning på et konkret problem med adgangsforholdene. Kystdirektoratet har været udfordret på sagsbehandlingstider. Derfor har det taget en rum tid,” siger Byplanchefen.

Men nej. Den gik ikke. Kystdirektoratets afslag på at lade adgangsbroen ligge, hvor den ligger, overrasker i den grad Axel Bredsdorff fra Lokallisten. Han er formand for Byplanudvalget.

”Jeg mener Kystdirektoratets afgørelse er besynderlig, blandt set i lyset af at planloven netop er blevet lempet ganske betydeligt i juni måned i år, og når det samtidig erindres, at der Vedbæk Nordstrand er aldeles menneskeskabt: De åbne plæner, med rester fra de tidligere villahaver, stensætningen mod stranden, betonmolen, de to badebroer - ja, sågar sandet er kunstigt tilført i forbindelse med strandrenoveringsprojektet. Der er ikke meget “natur, at beskytte”,” skriver han i en e-mail.

At Kystdirektoratet ikke er tilfredse med den anlagt ’bro’, fordi de vil beskytte naturen undrer også Lokallistens Axel Bredsdorff.

”Havet er vel det eneste “natur” man kan få øje på, men over havet har Kystdirektoratet ikke nogen myndighed. Til gengæld er stranden et værdifuldt åndehul og har absolut store rekreative kvaliteter. En vigtig forudsætning for strandens brug er tilgængelighed, og her spiller trappen selvfølgelig en stor rolle. Jeg tror alle i kommunen er enige i læserbrevets synspunkter, og er sikker på at vi kan finde en løsning hvor vi indarbejder trappen i stensætningen, så vi ikke udfordrer Kystdirektoratets restriktive strandsyn yderligere,” siger ham.

Der kommer en god løsning

For ikke at gentage fadæsen og få afvist endnu en adgangsbro er Rudersdal Kommune nu gået i dialog med Kystdirektoratet. Hvad der kommer u daf det og hvor lang tid det eventuelt kommer til at tage at få rettet op og få indpasset adgangsbroen til området, så Kystdirektoratet kan vende tommelfingeren opad, kan Byplanchefen ikke sige.

” ”Nu er vi enige om at lave en anden løsning. Men de skal have tid til at behandle det og vi skal have tid til at finde en løsning. Vi forventer således, at trappen bliver stående indtil en anden løsning er fundet.” siger byplanchefen.

”Efter et langt forløb har vi aftalt med Kystdirektoratet, at udarbejde en løsning, der imødekommer de adgangskrav der er for folk med rolator og som sikrer at vinterbaderne ikke skal gå alt for stor en omvej,” siger Birgitte Kortegaard.

Kystdirektoratet vil have stenten væk.
Kystdirektoratet vil have stenten væk.

40 meter

Ifølge afdelingschef Ane Høiberg Nielsen fra Kystdirektoratet er der ikke noget at gøre. Reglerne er klare og selv om der har været lang sagsbehandlingstid, så ændrer det ingenting.

Den skal fjernes. Den er anlagt inden for strandbeskyttelseslinjen. Det er en forbudzone. Der må i udgangspunktet ikke anlægges noget som helst uden dispensation,” siger hun og uddyber.

“Det er fordi den er synlig og dominerende og fordi det ligger inde for strandbeskyttelseslinjen. Den bliver beskyttet ret nidkært og vi administrerer loven meget stramt og som den er tænkt. Det er valgt politisk i de seneste lovændringer, at trapper som denne ikke kan få dispensation,” siger hun.

Ane Høiberg Nielsen roser ellers det flotte arbejde, der er gjort på Vedbæk Nordstrand

“Der er etableret mange ting og de fleste er der dispenseret for og det er jo lavet rigtig flot,” siger hun.

Men vinterbaderne må altså nok forberede sig på at der bliver lidt længere ud til vandet.

“Kommunen kan anlægge eventuelt anlægge et trædæk, der følger den sti, der allerede er derude. Den er 40 meter lang. Den kan de gå af. Det er ikke langt og slet ikke i denne sammenhæng, hvor vi plejer at arbejde med afstande op til en kilometer i lignede sager.

Indtil Kystdirektoratet og Rudersdal Kommune er blevet enige om en ny løsning forbliver den nuværende adgangsvej liggende. Det kan vare en rum tid.

Publiceret: 03. August 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt