Sofia Osmani: “På kulturområdet betød 2017 et farvel til kommunens meget dyre lejemål i Kulturhuset. Jeg er blandt dem, der kommer til at savne koncertsalen, men jeg glæder mig over, at vi allerede har testet koncertafvikling på stadion med succes.” Foto: Lars Schmidt
Sofia Osmani: “På kulturområdet betød 2017 et farvel til kommunens meget dyre lejemål i Kulturhuset. Jeg er blandt dem, der kommer til at savne koncertsalen, men jeg glæder mig over, at vi allerede har testet koncertafvikling på stadion med succes.” Foto: Lars Schmidt
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Borgmester Sofia Osmani: “Vi har brug for at komme i arbejdstøjet”

I sin nytårsudtalelse til Det Grønne Områdes læsere kigger borgmester Sofia Osmani tilbage på året, der gik - og frem mode det nye og år. Sofia Osmani skriver blandt andet om byudviklingen, skolerne, kulturen, de frivillige - og letbanen

Af Sofia Osmani, borgmester (K)

Nytårsudtalelse Kære læsere,

Jeg håber, at I har haft en god juleferie og er kommet godt ind i det nye år. I årets første avis har Det Grønne Område givet mig lejlighed til at sende en hilsen, se tilbage på året der gik og kaste et blik på året, der netop er begyndt.

Jeg vil blandt andet bruge min nytårshilsen på at fremhæve noget af alt det, der gik godt i 2017 – noget af det vi kan være stolte af og fælles om.

Det er ikke, fordi vi har en fejlfri kommune – for naturligvis er der ting, vi kan gøre anderledes og bedre – men fordi vi efter et 2017 i valgkampens tegn har brug for at komme i arbejdstøjet, værne om det der fungerer og derefter konstruktivt kigge på de ting, der kan og skal forbedres.

Ligger i toppen

Ugebrevet Mandag Morgen placerede i 2017 Lyngby-Taarbæk Kommune som den tredjebedste af landets 98 kommuner målt på en række serviceparametre, og TV2 gav i valgkampen kommunen fem ud af fem mulige stjerner.

Selv om undersøgelser som disse ikke nødvendigvis er udtryk for en sandhed, så er der næppe tvivl om, at vi har en kommune, hvor meget går godt.

Vi bruger flere penge på de ældre end landsgennemsnittet, vi har gode resultater i skolerne – også når der tages højde for elevsammensætningen – ja, vi er tilmed udråbt som Danmarks bedste læsekommune for skolebørn.

Ser vi på beskæftigelses- og integrationsområdet, ligger vi i top 5 blandt samtlige kommuner, virksomheder vil gerne til byen, og der er flere som ønsker at bo her, end vi har boliger til.

Tak for indsatsen

De gode resultater og forhold, som gør kommunen attraktiv, skyldes ikke mindst vores dygtige og engagerede medarbejdere, som alle skal have stor tak for indsatsen.

På vores plejecentre er maden for eksempel så god, at ældreministeren bruger os som et skoleeksempel.

Vi har holdt højskoledage for beboerne, og vi har afholdt en succesfuld ældreuge med aktiviteter og samvær for de hjemmeboende ældre.

Selv vores ældreboliger, der for få år siden blev kritiseret for at være utidssvarende, fremstår i fin stand.

Og selv om ventelisten til en plejehjemsbolig i perioder har været for lang, har vi med åbningen af plejeboligerne på Lyngby Gamle Statsskole fået den udfordring under kontrol.

Sofia Osmani: “Ved årsskiftet siger vi velkommen til ni nye medlemmer. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen.” Foto: Lars Schmidt
Sofia Osmani: “Ved årsskiftet siger vi velkommen til ni nye medlemmer. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen.” Foto: Lars Schmidt

Naturfagsstrategien

På skoleområdet har vi arbejdet videre med naturfagsstrategien, fordi vores børn skal være lige så gode til tal, som de er til læsning.

Rigtig mange af vores elever deltog i vores naturfagsfestival i uge 39. Det er en stor succes, som vi vil fortsætte med at lave i samarbejde med Vidensbyen.

Vi har generelt rigtig gode skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, og år efter år ligger vi i top både i forhold til afgangskarakterer og til trivslen blandt eleverne.

Når det kommer til rammerne, har vi flere skolerenoveringsprojekter, der enten trænger sig på eller allerede er godt i gang.

I det tidlige forår glæder jeg mig til, at vi åbner både en nyrenoveret Lindegårdskole og en helt ny stor tandklinik med det mest moderne tandlægeudstyr.

Sofia Osmani: “Tak skal der også lyde til de mange engagerede borgere og frivillige ildsjæle, som vi er så heldige at have i kommunen.” Foto: Lars Schmidt
Sofia Osmani: “Tak skal der også lyde til de mange engagerede borgere og frivillige ildsjæle, som vi er så heldige at have i kommunen.” Foto: Lars Schmidt

Vi vil meget mere

Samtidig med de gode takter er vi udfordret på kapaciteten på skoleområdet. Særligt omkring Engelsborgskolen er antallet af elever større end antallet af pladser. Den udfordring skal den nye kommunalbestyrelse have løst.

På småbørnsområdet viser tal fra BUPL, at vores normeringer er rigtig fine i sammenligning med andre kommuner.

Forældretilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i november 2017, viste da også, at forældrene er meget tilfredse med vores institutioner. De er især tilfredse med den pædagogiske indsats og samarbejdet med personalet.

Men vi vil meget mere med vores institutioner. Jeg er derfor også sikker på, at det nye Børne- og Ungeudvalg vil have særlig fokus på småbørnsområdet, der i de seneste fire år har haft et stille liv på den politiske scene.

Børn der ikke trives

Derimod har det specialiserede børneområde ikke haft et stille liv. Her blev der i 2017 lavet en grundig analyse med ekstern hjælp, hvor resultatet viste, at vi gør det godt på området, men budgettet var for lavt. Derfor tilførte en enig kommunalbestyrelse området 17 mio. kr.

Vi kommer fortsat til at have et skarpt fokus på området i fremtiden, da det er vigtigt at børn og unge får den hjælp, som de har behov for, hvis de ikke trives eller er udsatte.

Glæde på kulturområdet

På kulturområdet betød 2017 et farvel til kommunens meget dyre lejemål i Kulturhuset.

Jeg er blandt dem, der kommer til at savne koncertsalen, men jeg glæder mig over, at vi allerede har testet koncertafvikling på stadion med succes.

Og så er der også meget andet at glæde sig over på kulturområdet.

Med en ny aftale med Det Kongelige Teater bliver der fremover teater i Ulvedalen hvert andet fremfor hvert tredje år.

Allerede i 2018 kan vi derfor glæde os til, at Røde Orm og hans vikinger indtager Dyrehaven. Som en del af aftalen bliver samtlige 7. og 8. klasser i kommunen inviteret til forpremieren. Dermed håber vi, at inspirere med en god teatertradition for nogle af de ældste folkeskolelever.

Læg dertil et Sophienholm i topform, vores Stadsarkiv, der med et grundlovsarrangement og et historisk halloween med over 350 deltagere har vist helt nye sider af sig selv – og et bibliotek der, med et væld af forskellige arrangementer kan så meget mere end at udlåne bøger.

Ja, så er der meget at holde af på kulturområdet og meget at glæde sig til. For eksempel betyder bakkens nye miljøgodkendelse, at verdens ældste forlystelsespark i 2018 holder åbent til efterår og jul.

Idræts-efterslæb

På idrætsområdet blev renoveringen af idrætsbyen indviet i 2017.

Vi har dog stadig et efterslæb på nogle af vores idrætsfaciliteter, hvor de mange aktive idrætsudøvere betyder, at vores kapacitet er presset til bristepunktet.

Det er positivt, at mange dyrker motion, men det giver også udfordringer, som den nye kommunalbestyrelse kommer til at se på.

Med et anlægsloft fra regeringen, flere store skoleprojekter og meget andet bliver der dog tale en benhård prioritering, hvor ikke alt kan lade sig gøre.

Den grønne dagsorden

Vi skal prioritere projekter med en grøn profil, fordi der gennem renovering kan spares på varme og strøm.

På den grønne dagsorden er det også værd at nævne udrulningen af fjernvarme i kommunen, hvor første etape er afsluttet, og fase II forventes påbegyndt primo 2018. Projektet gennemføres i samarbejde med Vestforbrænding og er baseret på varme fra affaldsforbrænding.

Kommunens CO2-reduktionsplan nåede i øvrigt målsætningen for 2020 allerede ved indgangen til 2017. Ambitionerne skal derfor højere op, og det er da også netop et af de områder, der i efteråret blev afsat penge til, og som der skal tages fat på i den kommende tid.

Mange store projekter

Og så er der hele byudviklingen. Der er stadig mange og store projekter i gang i kommunen. Selv om mange borgere med deres stemme til kommunalvalget har sendt et signal om, at tempoet godt må sættes lidt ned, så vil de projekter, der er i gang, jo stadig køre videre.

I Sorgenfri på politistationsgrunden og på det gamle planteavlsdirektorat, i tracéet ved Helsingørmotorvejen, hvor Ferrari og snart Hempel bygger. Og på Firskovvej, hvor en ny lokalplan for Johannes Fog blev vedtaget kort før jul.

Når det er sagt, har jeg en ambition om, at vores kommuneplanstrategi og kommuneplanramme får en grundig revision i denne periode, og at vi får udarbejdet en arkitekturpolitik, så vi får et klart og opdateret billede af, hvordan vores kommune overordnet skal udvikle sig i de kommende år.

Vidensbyen

En udvikling, hvor vores status som vidensby med flere studieboliger, erhverv og uddannelsespladser skal styrkes, men hvor vi samtidig skal have respekt og forståelse for de særlige kvaliteter, der har afgørende betydning for os der bor her: De grønne områder, handelslivet og den altid nærværende kulturhistorie.

Letbanen

Og så er der Letbanen – spørgsmålet, der har fyldt både før, under og efter valgkampen. Det får vi en afklaring på i årets første måneder.

Uanset udfaldet er der trafikale udfordringer, der skal løses. Det er mit håb, at vi i 2018 kan lægge uenigheden bag os og arbejde i fællesskab for at få det bedste ud af den løsning, der nu engang besluttes.

Jeg håber personligt, at det bliver en løsning uden skinner og køreledninger gennem byen, men vælgerne har givet de partier, der ønsker projektet gennemført i sin nuværende form, et knebent flertal i kommunalbestyrelsen.

Ny kommunalbestyrelse

Som altid betyder kommunalvalget, at nye medlemmer træder ind i og andre træder ud af kommunalbestyrelsen.

Ved årsskiftet siger vi velkommen til ni nye medlemmer. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Vi skal så også sige farvel til ni afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er måske ikke altid synligt udefra, men jeg ved, hvilket kæmpe arbejde det er at gå ind i lokalpolitik. Og jeg ved, at hver eneste af de ni har lagt et enormt stykke arbejde i hvervet. 1.000 tak for jeres indsats og god vind fremover.

De mange frivillige

Tak skal der også lyde til de mange engagerede borgere og frivillige ildsjæle, som vi er så heldige at have i kommunen.

Uanset om det er på det sociale område, indenfor fritid og kultur eller i grundejerforeninger, beboerforeninger eller på helt andre områder, så er I alle med til at gøre Lyngby-Taarbæk til et endnu bedre sted at bo og leve.

Jeg glæder mig til at følge jer i de kommende fire år og ser frem til et forsat godt samarbejde. Et samarbejde hvor jeg håber, at vi får lejlighed til at prøve nye arbejdsformer af, når den nye kommunalbestyrelse sætter borgerinddragelse på dagsordenen.

Jeg ser frem til, at vi sammen skal løfte ansvaret for vores by i 2018, værne om de gode kvaliteter og udvikle hvor der er behov.

Rigtig godt nytår til jer alle og tak for året, der gik.

Det er ikke, fordi vi har en fejlfri kommune – for naturligvis er der ting, vi kan gøre anderledes og bedre – men fordi vi efter et 2017 i valgkampens tegn har brug for at komme i arbejdstøjet, værne om det der fungerer og derefter konstruktivt kigge på de ting, der kan og skal forbedres.

Sofia Osmani, borgmester

Publiceret: 02. Januar 2018 11:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område