”Vi har længe sagt, at der skal løbes for stærkt, og at man ikke føler, at man løser sine opgaver ordentligt,” siger fællestillidsrepræsentant for FOA-ansatte, Jannie Hagbo (th). Foto: Mikkel Brøgger Petersen
”Vi har længe sagt, at der skal løbes for stærkt, og at man ikke føler, at man løser sine opgaver ordentligt,” siger fællestillidsrepræsentant for FOA-ansatte, Jannie Hagbo (th). Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Ældreområde i problemer: Går grædende hjem, uro hos psykisk ustabile borgere og borgere, der føler sig alene

Ældreområdet er så underbemandet, at medarbejdere går grædende hjem, borgere føler sig alene samt uro hos psykisk ustabile borgere, og flere ledere er ikke løsningen, lyder det fra medarbejderne

Når sosu-assistent og tillidsrepræsentant Gitte Buch Olsen bevæger sig rundt på plejecenter Virumgård, sker det ofte, at beboere spørger, om hun ikke nok vil sætte sig hos dem.

”Et øjeblik,” svarer Gitte Buch Olsen. Selv om hun godt ved, at det øjeblik ikke kommer.

For arbejdspresset er for stort.

Gitte Buch Olsen og hendes kolleger går ofte hjem med dårlig samvittighed over, at tiden ikke er til at være tilstedeværende nok for de ældre, fortæller hun.

”Vi har ikke tid nok til at varetage opgaverne. Det giver ikke noget godt arbejdsmiljø,” siger hun.

Gitte Buch Olsen synes, at der laves gode tiltag på ældreområdet, for eksempel demenshandleplanen. Men det betyder, at arbejdsopgaverne er blevet stadigt flere.

Problemet begrænser sig ikke til Virumgård. På hele ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har medarbejderne gennem længere tid gjort opmærksom på, at arbejdspresset er for stort.

”Vi har længe sagt, at der skal løbes for stærkt, og at man ikke føler, at man løser sine opgaver ordentligt. Selvfølgelig løser man sine opgaver ordentligt ud fra de ressourcer, man har. Men som det er nu, hænger ressourcer og opgaver ikke sammen,” siger fællestillidsrepræsentant for FOA-ansatte, Jannie Hagbo.

Sygefraværet på ældreområdet har i de senere år været højt i forhold til andre områder i kommunen og ældreområdet i andre kommuner. En indsats er derfor iværksat for at nedbringe sygefraværet.

Går grædende hjem

Jannie Hagbo vurderer, at ældreområdet er spændt så hårdt for, at det påvirker de helt basale opgaver. Fejlmedicinering, grædende medarbejdere, manglende omsorg, uro og voldelige episoder er nogle af konsekvenserne.

”Vi har for eksempel på Solgården igennem længere tid kørt weekendbemanding i nogle hverdage, selv om der er mange flere opgaver i hverdagen. Når man udvider weekendbemandingen til hverdagene, bliver det problematisk at nå de mest basale opgaver,” siger hun og fortæller, at det på sigt kan have store konsekvenser, hvis arbejdspresset ikke bliver forbedret.

”Jo mere pressede vi bliver, jo flere utilsigtede hændelser kommer der, for eksempel fejlmedicinering. Det er også et problem, at kolleger fortæller, at de går grædende hjem, fordi de ikke kunne nå deres opgaver,” siger hun.

Den lave bemanding har også konsekvenser for borgerne.

”Jeg tror, at borgerne føler sig ladt alene, og at opmærksomheden om dem er kortvarig. Det er ikke sådan, at vi ikke gør vores arbejde ordentligt. Det praktiske bliver gjort, men omsorgen med at sidde ved dem… den tid er der bare ikke mere,” siger Gitte Buch Olsen.

Gitte Buch Olsen fortæller, at den lave bemanding blandt andet giver uro hos psykisk ustabile borgere.

”Hvis vi ikke har den fornødne tid til dem, giver det uro. Det kan udmønte sig i uheldige situationer med trusler og vold. Hvis en beboer har brug for omsorg, som vi ikke kan give, så kan det også påvirke andre beboere, og det kan udvikle sig til vold eller råben. Der sker flere af de episoder, når vi ikke er nok til stede. Det sker her, det sker på botilbuddene, det sker alle steder. Det er, fordi vi ikke har flere hænder, men vi har flere arbejdsopgaver at varetage,” siger hun.

“Jeg tror, at borgerne føler sig ladt alene, og at opmærksomheden om dem er kortvarig,” siger sosu-assistent og tillidsrepræsentant Gitte Buch Olsen (th). Foto: Mikkel Brøgger Petersen
“Jeg tror, at borgerne føler sig ladt alene, og at opmærksomheden om dem er kortvarig,” siger sosu-assistent og tillidsrepræsentant Gitte Buch Olsen (th). Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Ønsker ikke flere ledere

På politisk plan diskuteres det i øjeblikket, om man skal ansætte flere ledere på ældreområdet. Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune bruger 3,3 mio. kr. årligt på at ansætte seks nye ledere. Pengene skal indgå som et budgetønske i forhandlingerne om budget 2018-2021.

Medarbejderne på ældreområdet mener dog ikke, at pengene skal bruges på flere ledere.

Medarbejderne fra plejecentrene Baunehøj og Bredebo skriver i et høringssvar i forbindelse med forslaget om ansættelse af flere ledere blandt andet, at arbejdsmiljøet på Baunehøj har været belastet de senere år på grund af skiftende ledere og en anstrengt økonomi.

”Medarbejdersiden føler sig overset i forslaget i forhold til oplevelsen af, at alle har meget travlt, især i den direkte pleje og omsorg for beboerne,” skriver de og tilføjer:

”Medarbejdersiden mener, at alle eventuelle ekstra ressourcer skal anvendes i plejen og ønsker ikke flere ledere.”

Hejser rødt flag

Medarbejderne på plejecentrene Virumgård og Solgården skriver blandt andet i deres høringssvar:

”Vi har over de sidste par år oplevet effektiviseringer, som har betydet færre hænder til at pleje borgerne. Det sammenholdt med alle de ting som søsættes betyder, at medarbejderne er maksimalt presset. Medarbejderne mener, at dette er medvirkende til det høje sygefravær.”

”Medarbejderne har over lang tid ”hejst det røde flag” i forhold til, at man oplever at være for få hænder til at udføre den helt borgernære pleje med en rimelig kvalitet. Når medarbejderne selv har gjort opmærksom på dette, har svaret været, at man må prioritere i sine opgaver (vel at mærke i opgaver, som er basale og nødvendige), og der har været episoder, hvor medarbejdere har oplevet at få meddelt, at hvis man ikke var robust nok, skulle man nok finde et andet arbejde eller helt stå af toget, hvis man ikke kunne følge med.”

Gitte Buch Olsen og Jannie Hagbo fortæller, at de har talt med kolleger, som har fortalt om lignende oplevelser. 

Gitte Buch Olsen fortæller, prioritering af basale og nødvendige opgaver kan være, at man ikke kan hjælpe borgere i bad, på toilet eller hjælpe med middagsmaden, fordi man ikke kan være to steder på én gang.

Medarbejderne på plejecentrene Virumgård og Solgården konkluderer sammenfattende:

”Medarbejderne mener ikke, at øget eller synlig ledelse nedbringer sygefraværet. Medarbejderne mener, at hele den foreslåede finansiering skal bruges på ansættelse af basispersonale.”

FOA- og DSR-medarbejderrepræsentanterne skriver i deres høringssvar sammenfattende:

”Efter drøftelse med vores kolleger, kan vi konstatere, at vi ikke kan bakke op om et forslag med udvidelse af ledelseskapaciteten. Både de assisterende områdeledere og de øvrige personale skal have et godt fysisk psykisk arbejdsmiljø. Dette formål løses nødvendigvis ikke ved at ansætte yderligere ledere.”

Det foreslås, at ledelsen i stedet bør kigge på opgaverne i forhold til kerneopgaven samt arbejdsgangene og mødeaktivitet.

Penge til kerneopgaver

Hvis ældreområdets problemer skal løses, skal det ske ved at bruge pengene på flere medarbejdere.

”Vi har kun et vis antal penge at bruge. Hvis man kan skaffe flere penge til ledelse, kan man også skaffe flere penge til kerneopgaver. De 3,3 mio. kr. kunne bruges ude i driften på plejecentrene,” siger Jannie Hagbo, som understreger, at hun ønsker et godt arbejdsmiljø for alle, men at hun mener, at flere medarbejdere i øjeblikket er mere presserende end flere ledere.

”Det er ikke en uvilje fra vores ledelse, men der bliver bare ikke givet flere ressourcer til vores opgaver. Vi ønsker alle sammen, at borgerne har det så godt som muligt. Men vi kan kun nå det, vi kan nå, med de ressourcer, vi har,” siger Gitte Buch Olsen.

Jannie Hagbo og Gitte Buch Olsen håber desuden, at sygefraværsindsatsen bliver medvirkende årsag til, at ældreområdet får flere ressourcer til rådighed.

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel fremstod det som om, at Jannie Hagbo sagde, at der fejlmedicineres på grund af det store arbejdspres på ældreområdet. Utilsigtede hændelser, eksempelvis fejlmedicinering, kan være en konsekvens, hvis arbejdspresset ikke lettes. Vi beklager fejlen.

Publiceret: 10. April 2017 11:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere