Der er brug for flere ledere, hvis kommunale og nationale tiltag skal gennemføres ordentligt, mener den ansvarlige for tværgående faglige indsatser i Center for Sundhed og Omsorg, Elisabeth Millang (billedet). Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Der er brug for flere ledere, hvis kommunale og nationale tiltag skal gennemføres ordentligt, mener den ansvarlige for tværgående faglige indsatser i Center for Sundhed og Omsorg, Elisabeth Millang (billedet). Foto: Mikkel Brøgger Petersen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Ældreområde i problemer: For få ledere truer basale ældreopgaver

Færre ledere til flere medarbejdere risikerer at gå ud over kerneopgaven på ældreområdet. Flere ledere er en nødvendighed, hvis de store tiltag skal indføres ordentligt, vurderer forvaltningen

Tungen skal holdes lige i munden, når man som assisterende områdeleder på ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune dagligt skal navigere i mange forskellige retninger.

Opad i forhold til politikere og forvaltning- og områdecenterledelsen, der vedtager nye tiltag som for eksempel en demenshandleplan og en sygefraværsindsats.

Nedad i forhold til medarbejdere, der kræver nær og synlig ledelse, sparring og udviklingssamtaler.

Og udad i forhold til borgere og pårørende, der gerne skal have gavn af nye tiltag og motiverede og kompetente medarbejdere.

De mange retninger er nu ved at slå de assisterende områdeledere ud af kurs. For tiltagene fra både kommunalt og nationalt hold kræver tid. Det samme gør et stigende antal medarbejdere. Og skal man nå det hele, efterlader det ikke megen tid til borgerne og de pårørende. Derfor råbes der nu vagt i gevær.

Forringede kerneopgaver

De assisterende områdeledere i Lyngby-Taarbæk Kommune har langt flere medarbejdere under sig, end hvad der anbefales, ifølge en analyse fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

Forvaltningen har foretaget en sammenligning med Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune, som viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune har markant flere medarbejdere per leder end nabokommunerne.

En analyse fra KORA konkluderer ”forsigtigt”, at ”en leder på ældreområdet kan håndtere op til cirka 45-50 medarbejdere, hvis vedkommende har et velfungerende samarbejde med en stedfortræder. Uden stedfortræder er et forsigtigt bud på cirka 30 medarbejdere”.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er man i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i øjeblikket cirka 60 medarbejdere per leder og på plejecentrene i gennemsnit cirka 75 medarbejdere.

Det påvirker medarbejdernes trivsel, hvilket kan have konsekvenser for kerneopgaven, skriver forvaltningen i et notat:

”Ledelsesspændet er så stort, at det er meget vanskeligt for de assisterende områdeledere fuldt ud at lykkes med ledelsesopgaven. Det kan have konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel samt for den kvalitet, hvormed kerneopgaven i forhold til borgerne kan løses.”

Færre med ansvar for flere

Årsagerne til det store arbejdspres på de assisterende områdeledere er en uheldig cocktail af færre ledere til flere medarbejdere samt højt sygefravær.

Siden 2012 er to stillinger som assisterende områdeleder på ældreområdet nedlagt, skriver forvaltningen i notatet. Én i forbindelse med økonomiske udfordringer på plejecenteret Virumgård. Og én i forbindelse med en organisationsændring i 2013, hvor Borrebakken lukkede. Det nye plejecenter på Chr. X's Allé betyder også flere opgaver til de assisterende områdeledere.

Ældreområdet bliver dog ikke nedprioriteret. Og ældreplejen består af mange dygtige og engagerede medarbejdere, fastslår centerchef for Center for Sundhed og Omsorg, Edda Heinskou.

Hun påpeger, at Lyngby-Taarbæk Kommune er den kommune, der bruger næstflest penge på landsplan per borger over 65 år. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger Lyngby-Taarbæk Kommune 54.711 kroner per borger over 65 år.

Det sidste halve år har de assisterende områdeledere også fået 100 nye aftenvagter på plejecentrene og træningscenteret. Men uden ekstra ledelsesressourcer, fortæller hun.

”Det har vi for at skabe endnu bedre rammer om måltiderne for de ældre og for at de faglærte medarbejdere i højere grad har tid til at fokusere på at yde omsorg og pleje til vores borgere,” fortæller hun.

Omsorgen og plejen af borgerne besværliggøres dog af, at sygefraværet på ældreområdet de senere år har været højt både i forhold til andre områder i kommunen og ældreområdet i andre kommuner. En indsats med fokus på et godt arbejdsmiljø er derfor iværksat for at nedbringe sygefraværet.

Nærmer sig grænsen

Men en sygefraværsindsats kræver – ligesom andre store tiltag – ledere, der fører tiltagene ud i livet. Når arbejdspresset på lederne bliver for stort, bliver det svært at omsætte tanker og ord til handling.

”Hvis vi skal have gode resultater af det, vi sætter i værk, og få det forankret på en ordentlig måde, så er vi ved at have nået en grænse i forhold til den eksisterende ledelseskapacitet,” siger den ansvarlige for tværgående faglige indsatser i Center for Sundhed og Omsorg, Elisabeth Millang, som understreger, at hun mener, at det er gode tiltag, man har lavet på ældreområdet.

”Blandt de opgaver, som ikke løftes fuldt ud, er eksempelvis gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere samt tilstrækkelig opfølgning på sygefravær og trivselsrelaterede problemstillinger. Det er vores faglige vurdering, at det ikke fuldt ud er muligt at gennemføre 75 udviklingssamtaler på plejecentrene og i træningsenheden, når der samtidig skal være tid til nærværende ledelse, en løbende drift samt implementering af nye politisk vedtagne indsatser og projekter, nye lovkrav mm.,” siger Edda Heinskou.

Kontinuitet belastes

Elisabeth Millang påpeger, at en stor virksomhed som Lyngby-Taarbæk Kommune med et ældreområde, hvor udskiftningen er stor og døgnbemanding et krav, kræver nær og synlig ledelse.

Men det er svært, når én leder har ansvaret for så mange medarbejdere, som tilfældet er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

”Hver dag har ledere at gøre med borgere med særlige behov, og det skal ledere kunne varetage. Det nærvær kan blive svært at få tid til, og borgerne risikerer opleve en fortravlet medarbejder,” siger hun.

Et belastet arbejdsmiljø kan føre til et større behov for vikarer. Det risikerer at gå ud over den direkte og personlige omsorg.

”Det er meget vigtigt, at borgerne er sammen med medarbejdere, som de kender, for det skaber tryghed og stabilitet. Løsningen af kerneopgaven kræver et stabilt fremmøde i personalegruppen, hvilket sikres med et godt arbejdsmiljø. Men kontinuiteten kan blive belastet i forhold til, at mange medarbejdere kræver tid og opmærksomhed fra en nærværende leder,” siger hun.

Seks nye ledere

Løsningen er ifølge Elisabeth Millang, Edda Heinskou, forvaltningen og et flertal i social- og sundhedsudvalget at bruge 3,3 mio. kr. årligt til seks ledere på ældreområdet.

I første omgang blev det foreslået, at pengene skulle findes i det nuværende budget. Protester fra medarbejderne, som hellere så at pengene blev brugt på flere medarbejdere, betød dog, at forslaget nu er rejst som et budgetønske i forbindelse med budgettet 2018-2021.

”Hvis vi får en ekstra leder på hvert af centrene, vil vi komme i nærheden af anbefalingen om, at en leder har direkte personaleledelse for maksimalt cirka 40 medarbejdere. Vi vil stadig placere os i den høje ende set i forhold til nabokommunerne. Men det er min faglige vurdering, at vi med en sådan opnormering vil kunne styrke arbejdsmiljøet og trivslen, samarbejdet og dialogen med borgere og pårørende og få skabt den fornødne kvalitet i implementeringen af nye lovkrav og beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen,” siger Edda Heinskou.

Elisabeth Millang understreger, at hun til enhver tid kan stå inden for den indsats, som på nuværende tidspunkt ydes. Men flere ledere vil være til gavn for sygefraværet og arbejdsmiljøet.

”Vi har en ny sygefraværsindsats, og vi arbejder meget med arbejdsmiljøet. Men vi er bare ikke nok i ledelsen til at løfte de opgaver. Et godt arbejdsmiljø kan bære meget igennem, så det skal lederne have tid til at have fokus på,” siger hun.

Publiceret: 10. April 2017 10:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt