De nye elever blev budt velkommen til en skole, der i ferien har fået en overhaling. Pressefoto

De nye elever blev budt velkommen til en skole, der i ferien har fået en overhaling. Pressefoto

Skolestart for 364 nye elever på Virum Gymnasium: Mødte ind til nymalede lokaler

14. august begyndte 364 nye elever på Virum Gymnasium

uddannelse Onsdag 14. august havde en fuld årgang på 364 forventningsfulde 1.g.-elever første skoledag på Virum Gymnasium på en dejlig solskinsdag.

Det er altid en særlig festlig dag, der afsluttes med den traditionsrige folkedans udenfor.

De nye elever blev budt velkommen og vist rundt af velforberedte elevtutorer fra 2. og 3g.

Dagen efter mødte de ældre årgange også ind.

Rum til nytænkning

I sommerferien har pedeller og håndværkere haft travlt med at renovere, male og nyindrette rundt omkring på skolen.

Første skoledag på Virum Gymnasium afsluttes traditionelt med folkedans udenfor. Pressefoto

Første skoledag på Virum Gymnasium afsluttes traditionelt med folkedans udenfor. Pressefoto

Bl.a. indvies et nyt og større fleksibelt drama- og undervisningslokale kaldet 'Shakespeare', der muliggør nytænkning og afprøvning af andre undervisningsformer – også på tværs af hold.

Administration og ledelse har længe været i gang med diverse planlægning, og lærerne har forberedt undervisning, så alt er klart til det nye skoleår.

"Vi har glædet os meget til at tage imod nye og kendte elever og sparke det nye skoleår godt i gang," skriver vicerektor Birgit Riedel Langvad i en pressemeddelelse fra Virum Gymnasium.

Lærerne mødte ind nogle dage inden eleverne og kunne her blandt andet høre to inspirationsoplæg: Et om 'Global dannelse' ved lektor Steen Beck og et om FN's 17 verdensmål ved professor Steen Hildebrandt.

Oplæggene mundede ud i en debat om, hvordan den globale dannelse og verdensmålene kan indgå i fagenes undervisning.

Dag om FN's verdensmål

Medborgerskab, internationalisering, bæredygtighed og social ansvarlighed indgår i Virum Gymnasiums værdigrundlag og aktuelle indsatsområder, fremgår det af pressemeddelelsen.

Skolen har et stort og engageret miljøråd med deltagelse af både elever, lærere og andre personalegrupper, der sætter diverse konkrete initiativer i gang.

I indeværende skoleår er der desuden som noget nyt planlagt en halv FN-verdensmålsdag for alle skolens elever på tværs af klasser og årgange, hvilket har været et stort ønske fra eleverne.

jesl

Publiceret 20 August 2019 16:00