Siden Ion Meyer (billedet) og resten af det nu tidligere pårørenderåd trak sig i protest, er der sket store ændringer på Chr. X's Allé. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Siden Ion Meyer (billedet) og resten af det nu tidligere pårørenderåd trak sig i protest, er der sket store ændringer på Chr. X's Allé. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Store ændringer efter problemer på Chr. X's Allé: Ny forstander, mere fokus på tilsyn og pårørendevejleder

Hos Handicaprådet er man glade for de ændringer, man har foretaget sig på bostedet Chr. X's Allé, siger formand

Af
Mikkel Brøgger Petersen

BOSTED Gør man boet op, efter at pårørenderådet i juni sidste år valgte at trække sig i protest over bostedet Chr. X's Allés forstander og kommunens centerchef på socialområdet, er der sidenhen sket drastiske ændringer.

Bostedet har fået ny forstander, et nyt pårørenderåd, direktøren for området gik midlertidig ind i sagen, to nye faglige ledere er ansat, man har i sinde at ansætte en pårørendevejleder for hele socialområdet, og Lyngby-Taarbæk Kommune har ændret praksis i forhold til, hvordan man behandler Det Sociale Tilsyns løbende tilsynsrapporter.

"Det er rigtig godt, at der er blevet sat synlige ting i gang, og det er centrale spørgsmål, der bliver taget fat i. Det er meget vigtigt og positivt, at der bliver kigget på åbenhed i organisationen og kommunikationen med alle parter," siger formanden for Handicaprådet og formanden for pårørenderådet, der trak sig i protest, Ion Meyer, til Det Grønne Område.

Den mest markante ændring er, at den meget kritiserede forstander ikke længere er tilknyttet bostedet.

"Den tidligere forstander er ikke længere ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune," fortæller formand for social- og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), som ikke ønsker at svare på, hvorfor forstanderen ikke længere er ansat i kommunen.

"1. februar tiltrådte vores nye forstander Ole Mikkelsen. Ole blev valgt ud af et meget stærkt ansøgerfelt og har store viden om borgere med særlige behov. Vi ser alle frem til et godt samarbejde med ham," siger Bodil Kornbek.

Direktør går ind i sagen

Pårørenderådets samarbejdsproblemer med kommunens centerchef på socialområdet var afgørende for, at rådet trak sig protest. Det endte derfor med, at direktøren for området, Lene Magnussen, gik ind sagen.

"Jeg opfatter, at sagens alvor blev tydelig, da direktøren for området gik ind i sagen. Jeg må konstatere, at sagen blev løftet fra centerchefens bord, og det er vi tilfredse med," siger Ion Meyer.

"Det er direktionen, der har det overordnede ansvar for området. Når vi konstaterer, at der er særlige udfordringer på et område, sætter vi ind med ekstra ledelseskraft. Derfor har jeg været tæt på i en periode," siger direktør for Center for Social Inds, der tog ansvar for sagen, Lene Magnussen.

Bodil Kornbek er enig.

"Direktionen gør det, vi som politikere forventer af dem, når der opstår særlige udfordringer i organisation, nemlig at sætte ind med ekstra ledelseskraft," siger hun.

Lene Magnussen ser nu sagen om Chr. X's Allé som afsluttet.

"Sagen på Chr. X. Allé er håndteret nu. Vi har fået ansat en ny forstander, der tiltrådte 1. februar, og vi arbejder med de handleplaner, som er politisk godkendte, og vi har en god og konstruktiv dialog med de pårørende," siger hun.

Ændret praksis

Af andre ændringer, som problemerne på Chr. X's Allé har medført, er også en pårørendevejleder, som social- og sundhedsudvalget tidligere på måneden anbefalede at ansætte i en to-årig prøveperiode.

Sagen skal der tages endelig stilling til i kommunalbestyrelsen.

Problemerne på Chr. X's Allé er også medvirkende årsag til, at social- og sundhedsudvalget har besluttet, at man ændrer praksis i forhold til de løbende tilsynsrapporter, som bliver lavet om ikke bare Chr. X's Allé, men generelt på ældre-, sundheds- og socialområdet.

Det Grønne Område har tidligerefortalt, hvordan de samme problemer, for eksempel manglende dokumentation af magtanvendelse, går igen i adskillige tilsynsrapporter fra Det Social Tilsyn, uden Lyngby-Taarbæk Kommune har rettet op på problemerne, eller Det Sociale Tilsyn har sanktioneret kommunen.

Udvalget vil derfor fremover blive informeret digitalt, ligeså snart forvaltningen modtager en tilsynsrapport. Ligeledes vil der årligt være status på de udviklingspunkter, som tilsynsrapporterne peger på.

Publiceret 20 February 2019 11:45