Børn i problemer:

Der bliver underrettet om mistrivsel af børn af mange forskellige årsager

27 gange blev der i 2016 underrettet om kriminalitet hos børn og unge i Lyngby-Taarbæk. Og der blev registreret 53 overgreb af enten seksuel eller voldelig karakter

Af
Lars Schmidt

Der er masser af dårlige grunde til, at der underrettes om børn, som mistrives med store problemer, som både skader dem og deres udvikling her og nu og på længere sigt.

I alt 64.800 børn har der ifølge Danmarks Statistik i 2016 været underretninger om. For Lyngbys vedkommende var der samme år underretninger om i alt 437 børn.

Og der blev underrettet af mange forskellige årsager, som man kan læse af faktaboksen her på siden.

Den mest hårrejsende underretningsårsag, 'Overgreb mod barn/ung, f.eks. seksuelt eller voldeligt', viser for Lyngby-Taarbæks vedkommende, at der i 2016 var hele 53 underretninger. De 10 af dem handlede om børn i alderen 0-4 år, 26 om børn i alderen 5-9 år, 15 i alderen 10-14 år og 2 i alderen 15-18 år.

Tallene kan dække over flere underretninger om samme barn, og det vides ikke, om der var noget i underretningerne. Men 53 gange har der været en bekymring om et overgreb mod et barn her i kommunen.

Der har været 27 underretninger om kriminalitet hos et barn eller en ung. 9 af underretningerne var på børn i alderen 10-14 år og 18 på unge i alderen 15-18 år.

Der var 60 underretninger om højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne. 16 underretninger om 0-4 årige børn, 22 om 5-9 årige børn, 11 om 10-14 årige børn og 11 om 15-18 årige unge.

Der var ligeledes 60 underretninger om misbrug hos forældre. Det fordelte sig på 25 underretninger for 0-4 årige børn, 13 for 5-9 årige børn, 19 for 10-14 årige børn og 3 for 15-18 årige unge.

Der var 102 underretninger om 'Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig' - fordelt på 20 underretninger for 0-4 årige børn, 20 for 5-9 årige børn, 9 for 10-14 årige børn og 12 for 15-18 årige unge (1 uoplyst).

 

FAKTA

Underretningsårsag for

underretninger modtaget i

Lyngby-Taarbæk Kommune - 2016

Antal underretninger i alt 780

Antal børn, der var underretninger om 437

1 underretning, antal børn 318

2 underretninger, antal børn 71

3 underretninger, antal børn 25

4 underretninger, antal børn 14

5 underretninger, antal børn 4

6 underretninger eller flere, antal børn 5

Misbrug hos barn/ung 4

Kriminalitet hos barn/ung 27

Skoleproblemer hos barn/ung, f.eks. fravær 51

Anden bekymrende adfærd hos barn/ung,

f.eks. udadreagerede adfærd 170

Betydelig eller varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne hos barn/ung 44

Sundhedsforhold hos barn/ung 0

Overgreb mod barn/ung, f.eks. seksuelt eller

voldeligt 53

Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung 9

Misbrug hos forældre 60

Kriminalitet hos forældre 8

Anden bekymrende adfærd hos forældre 0

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne hos forældre 38

Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet

mellem voksne 60

Utilstrækkelig omsorg hos forældre 42

Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig 62

Andet 102

Uoplyst 50

Kilde:?Danmarks Statistik

null

Publiceret 17 April 2018 11:00

SENESTE TV