DEBAT:

Lyngby-Taarbæk forsyning skal effektivisere der, hvor det giver mening

Henrik Brade Johansen næstformand, LTFs bestyrelse

Erik Lett har i et læserbrev i DGO spurgt, hvorfor Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) ikke er gået sammen med ni andre forsyningsselskaber i det fælles selskab Novafos, da det blev dannet i 2016.

Forud for beslutningen blev der udarbejdet flere redegørelser om fordele og ulemper ved en sammenlægning med hensyn til omkostninger, service, miljø, styringsmuligheder og personale.

De viste i korthed, at LTF's andel i en fælles effektivisering teoretisk kunne være tre millioner kroner målt ud fra erfaringer fra andre sammenlægninger. Det har ikke været muligt at få valideret disse beregninger.

Men LTF var i forvejen det mest effektivt drevne af selskaberne med omkostninger og priser helt i bund i. Så gevinsten ved en sammenlægning ville nok især komme de andre, mindre effektive selskaber til gavn. Da, der heller ikke forelå nogen egentlig strategi for disse effektiviseringer, fandt byrådet, at Lyngby-Taarbæk kunne blive Sorteper ved en sammenlægning.

Samtidig var der en skepsis overfor, om man i et fælles selskab kan få prioriteret de opgaver, der var vigtige for vores kommune, ikke mindst på klimaområdet.

Endelig var der det principielle politiske spørgsmål, om stordrift altid er godt? LTF har effektiviseret, er blandt de billigste selskaber og kan og vil indgå samarbejder med andre forsyninger på de områder, hvor det giver mening.

Selskabsformen har i øvrigt ingen betydning for vores forsyningssikkerhed: Vi får det grundvand, vi ikke selv pumper op, fra et fælles vandværk ved Sjælsø, som vil fortsætte med at levere (og meget gerne mere) uanset forsyningernes ejerforhold. Ligeledes er vort renseanlæg i Hjortekær også fælleskommunalt og vedbliver med at være det.

Publiceret 14 April 2018 10:00

SENESTE TV