Gave:

Lokale fonde giver frivillige bedre faciliteter

Teleslynge, nyt AV-udstyr, opvaskemaskine, projektor og lærred. Det er nogle af de ting, som lokale fonde har hjulpet Frivillighuset med på det seneste

Af
Lars Schmidt

 Snakken går ofte højt i Frivillihuset, og der bliver gerne talt meget og hurtigt. Sådan er det, når ildsjæle og engagerede mennesker mødes.

Men da lydforholdene i det gamle hus ikke er de bedste, har det været svært for dårligt hørende at deltage i den slags fællesskaber.

Mange af de frivillige, som bruger huset, har derudover længe efterspurgt bedre AV-udstyr m.m. til brug ved møder, kurser og foredrag i foreningerne.

Derfor søgte Frivilligcentrets bestyrelse, som driver Frivillighuset, tidligere på året Nordea-fonden om midler til at købe en teleslynge og nyt AV-udstyr til huset, og tirsdag efter påske kom Michael Walling Petersen fra Nordea Lyngby forbi med checken på 55.000 kr.

Støtten til de tekniske opgraderinger er vigtig, da det betyder, at endnu flere har mulighed for at bruge huset og deltage i lokale fællesskaber, foreninger, møder og arrangementer, fortæller man i Frivillighuset.

”Vi er så glade og taknemmelige for den lokale opbakning til huset. Hver dag kommer der mange mennesker gennem lokalerne, og det er vigtigt, at faciliteterne er i orden, så alle kan deltage i fællesskaberne og være med på lige fod,” siger Niels-Erik Petersen, som er formand for Frivilligcentret.

Flotte donationer

FrivilligHuset har i løbet af de sidste par måneder også modtaget flotte donationer fra Johannes Fogs Fond og Danske Bank i Lyngbys Fond.

Johannes Fogs Fond har støttet indkøbet af en ny opvaskemaskine, som også længe har stået højt på ønskelisten.

Årligt kommer der over 10.000 besøgende gennem huset og mindst lige så mange glas, kopper og tallerkner, og så er det rart ikke at skulle tage opvasken i hånden.

Danske Bank i Lyngbys Fond har også givet en flot donation, som ligeledes vil gå til at forbedre teknikken med projektor, lærred og lyd. Teknikerne er allerede på vej, og det nye udstyr skulle være på plads i løbet af de næste par uger, lyder meldingen fra Frivillighuset.

Publiceret 12 April 2018 07:30

SENESTE TV